Partners
Naam deelnemer

Type organisatie[1]

Rol in project

DNV KEMA

Groot bedrijf

Penvoerder, werkpakket pakket leider

WUR

Onderzoeksorganisatie

Werkpakket leider en specialist op het gebied van bewaring van levende en dode producten

Van Kempen


MKB

Sleutel partner, inbreng kennis en ervaring op het gebied van koel en vries techniek, lab faciliteit om producten te ontwikkelen en testen en werkpakketleider

DC BV


MKB

Expert op het gebied van DC netwerken en werkpakketleider

JC van Kessel


MKB

Expert op het gebied van geïntegreerde zonnen energie systemen in de fruit, koel en vries sector

Fruitpact

Overheid / brancheorganisatie

Vertegenwoordiging van de fruitsector en inbreng van marketing en disseminatie netwerken en activiteiten
 


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA