Op donderdag ochtend 18 augustus 2016 zijn met 30 hardfruitbewaarders bewaarissues behandeld op PPO Randwijk (PPO). 

Bladvoeding en perenkwaliteit

Onderzoeker Rien van de Maas (PPO) gaf een lezing over de nieuwe inzichten van bladvoeding op de perenkwaliteit. Er zijn duidelijke invloeden gevonden van verschillende hoeveelheden spoorelementen in het blad op de bewaarbaarheid van peren. Met een juist fosfaat niveau kan de hardheid van peren zelfs na uitstal worden verbeterd.

Gasdichtheid van koelcellen

Stefan Dagevos van Ribbstyle belichtte de gasdichtheid van koelcellen. In de praktijk komt Ribbstyle nog steeds veel lekkages tegen die veelal door routine onderhoud en controle zijn te voorkomen. Lekkage heeft invloed op het op niveau brengen en houden van de bewaarcondities.   

ZoCool bevindingen voor hardfruitbewaring

Jouke Spriensma, projectleider van ZoCool van Food&Biobased Research Wageningen (FBR) en ging in op de voorlopige resultaten en mogelijkheden van het ZoCool project. Er is gekozen om een aantal onderwerpen uit ZoCool aan hardfruitbewaarders te presenteren. De onderwerpen van het ZoCool project die bij de doelgroep aansluiten zijn de energievoorziening, de stabiliteit van een zonne-energienetwerk en het onderzoek naar discontinue koeling en circulatie. 

Van de aanwezige bewaarders is de meerderheid energiegrootverbruiker (> 3x80Ampère), waardoor het volgen van de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt interessant is. DNV-GL, partner van het ZoCool project, houdt zich onder meer bezig met de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkten, waarvan de afstemming van vraag en aanbod en daarmee prijsvorming onderdeel is. Een aantal bewaarders heeft (interesse in) zonnepanelen. De aanleg wordt gestimuleerd door de Nederlandse overheid via het SDE stimuleringsprogramma. In het ZoCool Project worden de technische mogelijkheden om de energie van zonnepanelen toe te passen voor de koeling van de bewaring onderzocht. DC bv, partner van het ZoCool project, zorgt met een gelijkstroom netwerk voor een efficiëntere overdracht en gebruik van energie met een lagere prijs van aanleg van een grid. De ZoCool partner SolarComfort heeft een voorspelmodel voor zonne energie. Dit zou direct gebruik van de zonne-elektriciteit verbeteren en in afstemming met het koelsturingssysteem van Van Kempen Koudetechniek koelacties indien toelaatbaar uitstellen. Wageningen UR heeft onderzocht of uitstellen van koel en circulatie mogelijk is bij de lange bewaring van Elstar appels. Er was belangstelling voor het praktijk onderzoek van Frank van de Geijn (FBR) over ‘discontinue koelen’.  Bij dit onderzoek is de koeling 6 of 12 uur uitgezet met verschillende luchtcirculatieregimes. De invloed van deze regeling op het vochtverlies en de verdeling van vochtverlies binnen de cel is onderzocht. Er is onder andere aangetoond dat bij een koelcel met Elstar appelen tot >30% energie kan worden bespaard met behoud van kwaliteit en met de gewenste vochtverliezen. 

Balanceren met bewaarcondities

Frank van de Geijn (FBR) ging aansluitend in op het correct (uit)balanceren van de bewaarcondities. Een weinig onbalans kan grote invloed hebben, zoals ook bij de olympische oefening van turnen. De doeltreffende vergelijking met een perfecte oefening van Sanne Wevers levert goud op. Op de snelheid van inkoelen mogen voor de lange bewaring geen concessies worden gedaan. In de controle van afgelopen jaar was het verschil hierin soms duidelijk zichtbaar. Voor het op juiste CA condities brengen van hardfruit heeft elk ras zijn eigen specifieke voorkeuren. 

Invloeden van het groeiseizoen

Alex van Schaik (FBR & PPO) trad op als discussieleider, met als onderwerp ‘de invloeden van het groeiseizoen op de productkwaliteit’. De vraag of daarmee een voorspelling kan worden gedaan over de bewaarbaarheid van het product gaf veel respons. Een passend systeem om productkwaliteit in de lange bewaring te controleren blijft belangrijk en leverde binnen de aanwezige groep een nuttige discussie op. 

    
BLIJF OP DE HOOGTE VIA