Innovatie

Binnen de fruitsector is het langdurig kunnen bewaren van fruit cruciaal. Producten worden typisch in september opgeslagen en dienen dan maandenlang bewaard te worden. Het langer of korter kunnen bewaren van het fruit heeft grote bedrijfseconomische consequenties. Fruitbewaring kent een fijn geregelde temperatuur- en vochtbeheersing waarbij productafhankelijk, een zekere temperatuur-verdeling en vochtniveau moeten worden gerealiseerd. De werking van de koelinstallatie is hiervoor zeer bepalend en is nauwelijks ruimte om flexibel met de koelregimes om te gaan.

In het ZoCool project worden nieuwe koelregimes ontwikkeld en getest. Deze nieuwe regimes leiden tot meer systeem flexibiliteit. Door de toepassing van een DC systeem kunnen nieuwe en bestaande koelsystemen optimaal ontworpen worden, waardoor enorme kosten voordelen kan ontstaan voor de ondernemer.

Het ZoCool! systeem wordt in de eerste plaats voor de fruitsector ontwikkeld, maar de technieken zullen ook toepasbaar zijn op andere plaatsen in de agrarische sector zoals de bloemensector, tuinbouwsector en groenteteelt. In totaal zijn het duizenden installaties. Per jaar wordt zo’n 5% van de fruitsector vervangen. Verder is er een beperkte nieuwbouw op basis van groei van bedrijven. 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA