Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd. 
 
 

Ruimtelijke inrichting

Verschillende ontwikkelingen beïnvloeden de ruimtelijke inrichting van het Rivierenland. Binnen de fruitteeltsector vindt een geleidelijke schaalvergroting plaats, maar het is steeds moeilijker om goede percelen en uitbreidingsmogelijkheden te vinden. Dit leidt tot extra kosten.

De sector hecht waarde aan de ontwikkeling van Agribusinesscentra, waar alle facetten van de fruitsector zijn geconcentreerd op passende locaties. De intensieve teelt van klein- en zachtfruit groeit, waardoor teeltondersteunende voorzieningen steeds vaker noodzakelijk zijn. Belangrijk daarbij is de afstemming van regelgeving over de gemeenten heen.

Fruit wordt geassocieerd met een fraai landschap. Dit vraagt om een balans tussen economie en behoud van landschappelijke waarden.

Doelstelling

Een fruitgerichte, doelmatige inrichting van de ruimte met behoud van de landschappelijke kwaliteiten.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA