Recreatie & toerisme

De Betuwe heeft van oudsher een fruitprofiel. De recreatieve waarde hiervan blijkt onder andere uit het jaarlijkse fruitcorso, de bloesemtochten en ‘fruit kopen in de boomgaard’. De professionele fruitteelt ontneemt echter steeds meer – letterlijk - het zicht van inwoners en toeristen op de schoonheid van het landschap en de producten. Maatschappelijke trends als vergrijzing en ‘recreatie dichterbij’ bieden niettemin kansen om de recreatieve- en educatieve waarde van de regio (en daarmee het imago) te versterken.
Daarnaast is een goed imago van belang voor de toegevoegde waarde van producten en draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. 

Doelstelling

Realisatie van slimme combinaties van fruitproductie en recreatieve, educatieve en toeristische aantrekkelijkheid, waarbij ‘fruitbeleving’ en recreatie in een aantrekkelijk landschap centraal staan.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA