Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd. 
 
 

Ondernemerschap

De fruitteler kenmerkt zich door vakmanschap
en in mindere mate door ondernemerschap. Verbetering op strategisch- en bedrijfseconomisch vlak is wenselijk, vooral omdat fruittelers (nog) meer marktgericht moeten gaan werken. Een andere zorg is de vraag naar gekwalificeerd personeel voor reguliere en seizoensgebonden arbeid, waarbij
ook behoud van kennis en kunde van belang is.

Doelstelling

Verbetering van ondernemersvaardigheden en van de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA