Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd. 
 
 

Marktpositie

Door de internationale positie van de Nederlandse fruitteelt en -handel, heeft de lokale fruitteler te maken met sterke concurrentie uit het buitenland. Bovendien wordt steeds minder fruit verhandeld via de veilingklok en steeds meer via bemiddeling en directe lijnen, waarbij de afzetorganisaties een belangrijke rol spelen. Daarnaast bepalen de grootwinkelbedrijven in hoge mate welke fruitrassen in het schap komen, op basis van de wensen van de consument. Door deze ontwikkelingen staat de marktpositie van de fruitsector onder druk. 


Doelstelling

Verbetering van de concurrentiepositie van de fruitbedrijven in het Rivierenland, vergroting van de afzet en verhogen van de winstmarges op fruitproducten en -diensten. 


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA