Infrastructuur & logistiek

Voor het fruitcluster is het – bij een dagvers product als fruit – belangrijk om een goede aansluiting te hebben op het handelsnetwerk. Een ander aspect is de concentratie van fruitgerelateerde activiteiten zoals verwerking, sortering, verpakking, opslag en distributie, dat veel efficiencyvoordelen biedt. Daarnaast kan de fruitsector wellicht profijt hebben van nieuwe ontwikkelingen, zoals de trend naar containerisatie en het vervoer van importstromen via het water.

Doelstelling

Verbetering van de interne- en externe ontsluiting van het gebied en optimale benutting van weg- water- en spoorwegverbindingen, door te werken aan fysieke ontsluiting en innovatieve logistieke concepten voor transport en locaties


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA