Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd. 
 
 

Duurzaamheid

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het in balans brengen van de triple-P gedachte: people, planet en profit. De fruitsector speelt al in op deze maatschappelijke tendens, maar een verdere integratie van deelaspecten en een bredere toepassing is gewenst. Het gaat dan met name om geïntegreerde gewasbescherming, voedselveiligheid, energiegebruik, arbeidsomstandigheden, resistentie voor veel voorkomende ziekten en plagen en gezondheidsaspecten. De ontwikkeling van producten die (nog meer) bijdragen aan de gezondheid
van de consument en de duurzaamheid van de maatschappelijke leefomgeving moet doorgaan. Daarbij is kostprijsbewustzijn een wezenlijk onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Op het gebied van het Convenant Gewasbescherming en mineralenbeleid ligt de sector op koers. 

Doelstelling

Omarming van de triple-P gedachte in het fruitcluster.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA