Projecten
 
Project Spuitdriftvermindering door suzuki-fruitvlieggaas
 ... » lees meer
Project Footprint Fruitteelt
  ... » lees meer
Project De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld
  ... » lees meer
Project Bestrijding van de Suzuki-Fruitvlieg
  ... » lees meer
Project Droogtestress bij peren Deel 1
  ... » lees meer
Project Weerbaar telen
  ... » lees meer
Project Innovatieve bladblaasmachine
  ... » lees meer
Project Zwartvruchtrot in de perenteelt
  ... » lees meer
Project Variabel Wortelsnijden met de inzet van drones
... » lees meer
Project Duurzame IPM-strategieën
... » lees meer
Project Boomgaard van de Toekomst
... » lees meer
Project Gastvrij voor de bij
... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Project Duurzame IPM-strategieën

Vanuit de markt en maatschappij worden steeds meer eisen gesteld aan het duurzaam produceren van voedsel. In de fruitteeltsector spelen ondernemers hier op in onder andere door de inzet van natuurlijke vijanden, feromonen en beslis ondersteunende systemen. Tevens werken de ondernemers en sectororganisaties aan een duurzame sector via de Ambitie Plantgezondheid 2030 en door aan te haken bij Planet Proof. De NFO, Proeftuin Randwijk en de betrokken partners willen aan deze ontwikkeling een extra impuls geven door nieuwe plaag/ziekte bestrijding strategieën te bedenken volgens het principe van Integrated Pest Management (IPM). Met deze werkwijze wordt tevens bevorderd dat knelpunten bij de gewasbescherming worden opgelost.

 

Doelstellingen project:

 • Bevorderen duurzame fruitteelt door verdere ontwikkeling IPM strategieën.

 • Oplossen van gewasbeschermingsknelpunten voor ondernemers

 • Kennisverbreding IPM strategieën op fruitteeltbedrijven

 • Bevorderen van duurzaam imago van de fruitteeltsector.

Activiteiten:

 1. Inventarisatie ziekten en plagen: Inventarisatie ziekten en plagen waarvoor IPM strategieën worden uitgewerkt door werkgroep bestaande uit NFO, ondernemers, advies en ketenorganisaties

 2. Ontwikkelen nieuwe IPM strategieën: Per te ontwikkelen strategie wordt kenniskring gegroepeerd, bestaande uit adviespartij/WUR, fruitteeltondernemer en relevante toeleveranciers. Beleggen van demo/praktijkonderzoek op Randwijk en of praktijk locaties in Gelderland

 3. Kennisdeling: communicatie over de resultaten

Deelnemers:

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie

 • Wageningen University & Research

 • Fruitconsult

 • CAF

Looptijd:

Januari 2019 - Januari 2020 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA