Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 15 April 2019

West Betuwe harmoniseert beleid

Ton van Maanen, wethouder van de nieuw gevormde gemeente West Betuwe en stuurgroep lid van Fruitpact streeft, na de samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, naar een geleidelijke harmonisering van beleid voor de fruitsector. ‘Maar via Fruitpact en de Regio Rivierenland ook binnen de gehele regio. We zetten in samenspraak met de fruittelers in op een sterke fruitsector.’

 

‘De nieuwe gemeente West Betuwe bestaat uit 24 dorpen en de twee stadjes Heukelum en Asperen. Het grootste deel bestaat uit agrarisch gebied. Binnen de nieuwe gemeente, maar ook binnen de regio Rivierenland, streven we naar een eenduidig beleid voor de fruitsector. Het blijft voor telers lastig als je in de ene straat wel bepaalde teeltondersteunende maatregelen kunt treffen en een straat verderop niet omdat die tot een andere gemeente behoort. Het is onze taak om het beleid voor wat betreft de fruitsector binnen West Betuwe op elkaar af te stemmen. Binnen Fruitpact wordt gestreefd naar afstemming binnen de gehele regio Rivierenland. Dat is voor mij ook reden om bij Fruitpact aangesloten te blijven.’

 

‘Geldermalsen was al een grote fruitgemeente met ook een fruitveiling en toeleveringsbedrijven. De rol van de gemeente West Betuwe én van Fruitpact is de stevig vertegenwoordigde fruitsector te versterken door in te zetten op innovatie. Verschillende onderwerpen spelen daarbij een rol, zoals technische ontwikkelingen binnen de fruitteelt, klimaatwijziging en omgaan met energieverbruik, het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer aandacht voor biodiversiteit zodat de bijenpopulatie weer kan toenemen. Maar we kijken ook als gemeente én regio naar zaken als verkeersveiligheid: hoe behoud je met toenemend landbouwverkeer veilige verkeerssituaties voor fietsers? Bij fruitbedrijven die bebouwing op hun perceel willen uitbreiden moeten we ons afvragen waar dat wenselijk is en hoe we de regelgeving daarvoor als gemeenten op elkaar af kunnen stemmen. Menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten en seizoensarbeiders staat ook hoog op de agenda. Vaak worden ze nog gehuisvest in schuren. Als daar ook koelcellen staan waar met ammoniak gekoeld wordt kan dat niet meer. In koelcellen waar gekoeld wordt met Freon, waar gekoeld en overnacht wordt, moet dat gaan veranderen. Samen met telers kijken we hoe we de huisvesting kunnen verbeteren. We kijken daarbij of meer woonunits bij fruitbedrijven een oplossing kan zijn. Er zijn al pilots om dit te onderzoeken.’

 

‘De toekomst van de fruitteelt in Rivierenland? Die zie ik rooskleurig tegemoet. West-Europese fruittelers zijn écht in staat het verschil te maken tussen massaproductie en kwaliteitsproducten. De fruittelers in dit gebied onderscheiden zich met kwaliteitsproducten en niet zozeer met bulkproductie voor bijvoorbeeld appelmoes. Ze leveren bijna jaarrond kwantiteit én kwaliteit aan groentewinkels, supermarkten en restaurants. Voor de producten die nog niet helemaal jaarrond te leveren zijn, zoals bessen, kunnen we kijken hoe we dat wel kunnen realiseren. We moeten de tijd nemen om in overleg met elkaar goed beleid te maken, maar een onderwerp als goede huisvesting dienen we wel op korte termijn te realiseren.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA