Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 01 December 2014

Waterlinie biedt fruitteelt ruimte

"Het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie valt vanaf 2015 niet onder één set regels, we hebben vier gradaties. De fruitteelt kan gerust zijn. We zijn streng waar het moet, maar er kan meer naarmate je verder van de kern van de linie verwijderd bent”, zegt Hein van Middelaar (51). Namens de provincie leidt hij het project dat het landschap rond de Waterlinie tussen Lek en Maas moet beschermen. In het gemeentehuis in Asperen is er 10 december een informatiebijeenkomst over.

"De Waterlinie is een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Daar moeten we zuinig op zijn. Bestaande fruitpercelen in dat gebied worden echter gerespecteerd. Maar wanneer er aanvragen komen om nieuwe percelen fruit aan te leggen, zullen we voortaan genuanceerder kijken. Om duidelijk te zijn: in het kerngebied, de schootsvelden voor de forten en de eerste verdedigingslinie, blijven we streng. Maar bijvoorbeeld in de inundatiezone, verder weg van de linie zelf, zijn we voortaan soepeler. Neem het deel ten zuiden van de A15, waar de linie niet zo zichtbaar is. Daar kan veel, onder condities. Het gaat er voortaan om, het gebied van de Waterlinie eenduidig te benaderen. Daarom hebben we vier verschillende zones aangegeven, zodat je kunt variëren. Wie in het buitengebied iets nieuws wil, raad ik aan zo spoedig mogelijk te komen met plannen. We zijn namelijk ook doende de kennis in deze over te dragen aan de ambtenaren van of namens gemeenten, die de nieuwe verordening moeten gaan toetsen. De bescherming van de linie is rijksbeleid, door de provincie in een verordening gevat. Dat betekent niet dat er niets meer kan, er is over nieuwe vestiging van bedrijven best te praten. Maar in het schootsveld een hoge fruitschuur of een windhaag van coniferen aanleggen, dat kan begrijpelijkerwijs niet. We willen juist verder maatwerk leveren. In overleg. Waar vroeger één bestemmingsplan buitengebied gold, leggen we er nu een aparte schil overheen. Er is meer mogelijk, maar kom er vroeg mee.”
Gemeentehuis Asperen, woensdag 10 december, 20.30 uur: informatiebijeenkomst.

 

Lees ook het artikel uit De Gelderlander van 15 december 2014. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA