« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 28 September 2020

Voorzitter Greenports Nederland bezoekt Greenport Gelderland

Eind augustus bezocht Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde in Zuid-Holland en voorzitter van Greenports Nederland, Greenport Gelderland op de Proeftuin Randwijk. Gastvrouw Marianne Groot, teamleider boomkwekerij- en fruitonderzoek van Wageningen University & Research (WUR): ‘De voorzitter is vooral bekend met glastuinbouw en vond het interessant om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen binnen de Gelderse tuinbouw en specifiek de fruitteelt.’

 

Groot, die naast teamleider onderzoek ook adviserend bestuurslid onderzoek bij Greenport Gelderland is én adviseur van Fruitpact: ‘Greenport Gelderland is pas vorig jaar ingestapt bij Greenports Nederland. De voorzitter daarvan bezocht Greenport Gelderland op uitnodiging van gedeputeerde Gelderland Peter Drenth. Hij benadrukt het belang van tuinbouw voor de provincie Gelderland. De tuinbouw is ook een belangrijke economische pijler voor de provincie. Voorzitter van Greenport Gelderland Rian Verwoert lichtte dat toe met enkele cijfers. In Gelderland beslaan de tuinbouwsectoren zo’n achtduizend hectare. De sector geeft werk aan 20.000 mensen, omgerekend 14.000 fte. Zo’n tien procent van de Nederlandse tuinbouwproducten komt uit Gelderland, waarbij het jaarlijks gaat om zo’n 800 miljoen netto toegevoegde waarde. Verwoert toonde de organisatiestructuur van de Gelderse Greenport en vertelde over hun activiteiten, waar het programma ‘Duurzaam verder’ aan ten basis ligt.’

 

‘Omdat Bom-Lemstra in Zuid-Holland vooral met glastuinbouw te maken heeft, vertelde pactmanager Gerard Selman van het Glaspact over de Gelderse glastuinbouw en energieverduurzaming. Maar de voorzitter maakte nu voor het eerst ook kennis met de Gelderse fruitteelt, die voor een aanzienlijk deel bedoeld is voor de export. Als open teelt is het een sector die veel meer weersafhankelijk is dan glastuinbouw. Pactmanager Fruitpact Frank Engelbart liet met de door hem geïntroduceerde zogeheten praatplaat Fruitbedrijf van de Toekomst, zien hoe hij gesprekken met telers op gang brengt over hoe die boomgaard er in de toekomst uit kan gaan zien. Daarbij ging hij ook in op de landschappelijke inpassing van fruitbedrijven. Ook kwamen items als watergebruik en droogte, arbeidskrachten en opleiding ter sprake.’

 

Gastvrouw Groot zelf legde aan de voorzitter Greenports Nederland uit dat door de samenwerking van WUR, NFO, Fruitconsult en CAF op de proeftuin zowel onderzoek, demonstraties en voorlichting geconcentreerd kunnen zijn. ‘De fruitsector zelf onderschrijft het belang van onderzoek en steunt ons daar financieel in. Dit jaar was het natuurlijk anders door Covid-19, maar vorig jaar hebben we in Randwijk 3000 mensen kunnen ontvangen op bijeenkomsten.’ De teamleider gaf de voorzitter Greenports Nederland een rondleiding op de Proeftuin. ‘We hebben haar het belang van teeltondersteunende voorzieningen zoals hagelnetten kunnen laten zien, maar haar eveneens gewezen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen zoals de zogeheten cabriokap die open en dicht kan. Op dit moment verrichten we onderzoek hoe we daarmee zowel een reductie van zowel ziekte- als plagendruk kunnen bewerkstelligen. Daarnaast zijn we ingegaan op nieuwe teelttechnische ontwikkelingen. Zo hebben we bijvoorbeeld boomvormen aangepast naar een haagsysteem waardoor vruchten beter zichtbaar zijn, omdat sensoren voor bijvoorbeeld een plukrobot tot nog toe een appel slecht herkennen als die achter een blaadje of tak zit. De voorzitter toonde eveneens veel belangstelling voor andere technologische ontwikkelingen zoals het gebruik maken van drones en sensoren die in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker ingezet zullen worden in het kader van precisietuinbouw, waarbij heel precies gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water. Gezamenlijk kijken we met genoegen terug op het bezoek van een heel geïnteresseerde landelijke voorzitter.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA