« afbeelding 1 van 5 »
 
Tuesday 11 July 2017

Visie op Fruit in Rivierenland bij 10 jaar Fruitpact

Op maandag 10 juli hebben vertegenwoordigers van het fruitcluster samen met wethouders van de tien gemeenten in de Regio Rivierenland de dialoog gevoerd over de toekomst van fruit. De dialoog werd gevoerd op uitnodiging van het Fruitpact, in nauwe samenwerking met de Regio Rivierenland.

Marc André de la Porte, voorzitter van het Fruitpact, opende de bijeenkomst met een oproep aan alle aanwezigen om met elkaar samen te werken aan een regionaal gelijk speelveld, met gelijke en ‘fruitvriendelijke’ regels over alle gemeenten heen. 

Arne Bac, tuinbouwspecialist van de Rabobank, schetste de consumententrends en de internationale ontwikkelingen, en hoe de Nederlandse fruitsector daarop kan inspelen. Met name de consumptiegroei van zachtfruit (blauwe bessen, frambozen en aardbeien) schetste hij als belangrijke kans.

Frank Engelbart, programmamanager Fruitpact en partner Rijnconsult, schetste de actuele situatie in de Regio Rivierenland. De fruitteler van de toekomst zal moeten produceren voor de internationale markt, vanuit vakmanschap én ondernemerschap. De schaalvergroting zet door, waardoor steeds minder fruittelers in de Regio Rivierenland (nu nog 530) naar verwachting het areaal aan fruitboomgaarden zullen blijven benutten (circa 4.500 hectare). De strategische keuze waar de fruitteler voor staat is: 
  1. Coöperen: doorgaan met het vakmanschap en de afzet van het fruit overlaten aan de afzetcoöperatie;
  2. Soleren: naast de teelt zelf waardetoevoegende activiteiten als koelen, sorteren, logistiek en afzet oppakken. We noemen dat de Fruitteelt+ bedrijven, waarvan er zo’n 40 in de Regio Rivierenland actief zijn;
  3. Verbreden: het actief ontwikkelen van een tweede tak, zoals een winkel, bed and breakfast, inspelen op toerisme of zorg als extra inkomstenbron voor het bedrijf.

De aanwezige wethouders, fruittelers en vertegenwoordigers van het fruitcluster gingen vervolgens in dialoog over de verwachte rol van fruit in de Regio Rivierenland, en de impact daarvan op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied in relatie tot recreatie en toerisme en logistiek (de andere twee speerpunten van de regio). En de vraag hoe de gemeenten in staat zijn om het fruitcluster optimaal te faciliteren in de verdere versterking van hun (inter)nationale positie, vanuit stimulering en wetgeving. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder andere de grootte van agrarische bouwblokken, wegennet in het buitengebied, het toestaan van teeltondersteunende voorzieningen, hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing maar ook het stimuleren van innovaties. Kortom: een Fruitdelta met rendabel fruit in de delta!

 
Burgemeester van Neder-Betuwe en bestuurlijk trekker van de regionale ruimtelijke strategische visie Jan Kottelenberg gaf aan dat hij de uitkomsten graag meeneemt in de ontwikkeling van een brede gebiedsvisie voor de drie economische speerpunten agribusniess, logistiek en recreatie en toerisme. De Regio Rivierenland start dit traject in het najaar van 2017. 


Het Fruitpact bestaat 10 jaar. In 2007 opgericht voor "samen sterk voor fruit in Rivierenland”: door regionale samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderzoek/onderwijs (de triple Helix) de economische kracht van het fruitcluster (fruittelers maar ook alle fruitgerelateerde bedrijvigheid daaromheen) te versterken. Al 10 jaar wordt er gewerkt aan een bestuurlijk fundament van ondernemers, overheden en onderzoek/onderwijs, laten in ondernemersgedreven projecten zien dat samenwerken zin heeft, en bouwen we aan een collectief wij-gevoel, een gevoel van trots op fruit. Meer informatie op www.fruitpact.nl 

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Eén van de drie speerpunt-economieën is de agribusiness, waarvan fruit een zeer herkenbare voor deze regio is. Dat blijkt ook uit het recent gelanceerde Fruitdelta Rivierenland.
Meer informatie op www.regiorivierenland.nl en www.fruitdelta.nl Voor meer informatie: Frank Engelbart, programmamanager Fruitpact 06-51590965 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA