Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 28 April 2015

Vertimec Gold voor fruitteelt

Fruittelers kunnen in 2015 Vertimec Gold toepassen. Dit is het resultaat van de inzet van de NFO. In overleg met de Syngenta Crop Protection B.V., het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) en het ministerie van Economische Zaken is voor 2015 een opgebruiktermijn van een half jaar tot stand gekomen voor gebruik in appel, peer, pruim en kers. De toelating in de bedekte teelt
van pruim en kers en in houtig kleinfruit is opnieuw geregistreerd.

Het Ctgb heeft 22 april 2015 besloten over de herregistratie van Vertimec Gold. Hierbij is de reguliere toelating van Vertimec Gold in de onbedekte teelt van appel, peer, pruim en kers vervallen. Het Ctgb kwam tot de conclusie dat het gebruik van Vertimec Gold in deze teelten niet voldoet aan de huidige toelatingscriteria. De NFO vindt het verdwijnen van de toelating voor deze fruitgewassen een groot gemis.
Vertimec Gold is een van de gewasbeschermingsmiddelen met een sleutelrol in de geïntegreerde gewasbescherming. Vertimec Gold wordt ingezet in situaties waar de natuurlijke vijanden de plaaginsecten onvoldoende onderdrukken. Door het verdwijnen van betrouwbare correctiemiddelen zoals Vertimec Gold komt de geïntegreerde gewasbescherming in de fruitteelt verder onder druk te staan.
Voor de bestrijding van perenbladvlo in peer en diverse mijten in meerdere fruitgewassen zal een aangepaste bestrijdingsstrategie ontwikkeld moeten worden. De NFO verwacht niet dat deze binnen een jaar beschikbaar zijn en gaat aan de slag met de aanpak in 2016. De NFO heeft daarbij de nadrukkelijke voorkeur voor een regulier toegelaten correctiemiddel binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Zo
nodig zal de NFO verzoeken om vrijstellingen indienen.

Noot voor de redactie
Nadere informatie kan worden verkregen bij M. Gerritsen voorzitter NFO,
tel.: 06 - 12 98 06 47


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA