« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 28 September 2020

Verruiming regels en vergunningen voor Burense laanboom- en fruitteelt

De laanboomteelt groeit fors. Voor de daarvoor benodigde ruimte wijken laanboomtelers daarom steeds vaker uit naar gemeenten zoals Buren, Overbetuwe en Rhenen. André van den Hurk, wethouder in Buren van onder meer Ruimtelijke Ontwikkeling: ‘Voor de teelt van zowel laanboom- als fruitteelt zijn al enkele verruimingen tot stand gekomen. Maar we kijken hoe we de regelgeving verder kunnen vereenvoudigen en individueler toe kunnen passen.’

 

De wethouder: ‘Steeds meer agrarische percelen die voorheen gebruikt werden voor aardappels en bieten of als weiland worden tegenwoordig in onze gemeente gebruikt voor laanboomteelt. Het is een sector die zich kan en moet ontwikkelen. Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van een Omgevingsvisie, waarin zowel woningbouw, industrie, de agrarische sector, archeologie, verkeer en vervoer, milieu en recreatie en toerisme opgenomen zijn. Medio volgend jaar moet die klaar zijn.’


‘Afgelopen zomer hebben we gewerkt aan een verruiming van vergunningen voor voorzieningen die nodig zijn voor de teelt, zoals boompalen en tonkinstokken. De gemeente Buren heeft hoogwaardige archeologische gronden, waarvan sommige zeer geschikt zijn voor laanboomteelt en fruitteelt. Eerder mocht je daarop gebruik maken van voorzieningen die tot dertig centimeter onder de grond reiken, nu is dat vijftig centimeter geworden, afgestemd op de regelgeving van de gemeente Neder-Betuwe. Maar laanboomtelers willen bijvoorbeeld ook graag een tijdelijke weg aanleggen in de boomgaard met bijvoorbeeld stelconplaten. Het is mooi dat ze dat willen doen, omdat je daarmee modder op de weg voorkomt en verkeersveiligheid bevordert. We zijn in overleg of dat voortaan ook eenvoudiger geregeld kan worden.’

 

‘Ik vind zowel de fruit- als laanboomteelt geweldige bedrijfstakken, die ook belangrijk zijn voor de export. Toen ik hier begon wist ik niet eens dat er zo’n diversiteit aan bomen bestond. Maar we denken wel na over welke gebieden we aan willen wijzen voor laanboomteelt. Ook voor bewoners moet dat duidelijk zijn. Zowel laanboom- als fruittelers moeten nog steeds wel een vergunning aanvragen voor hun teelten als die komen op agrarische grond waar de afgelopen vijf jaar geen bomen op stonden. Maar aan alle uitbreidingen zit natuurlijk een grens. Dat geldt net zo goed voor woningbouw en industrieterreinen. We hebben daarom inloopavonden georganiseerd voor inwoners, een in Ommeren en een in Buren, met de vraag hoe zij tegen de toekomst aankijken. Zij leven en wonen er immers. Zo’n duizend mensen hebben meegepraat over hun wensen en talloze suggesties gegeven. Als die haalbaar en reëel zijn nemen we die mee in de te formuleren Omgevingsvisie.’

 

‘We willen toe naar minder en vereenvoudigde regelgeving. Hoeven laanboom- en fruittelers nu geen vergunningen meer aan te vragen voor voorzieningen zoals boompalen, we denken ook na of we die vergunningen kunnen vereenvoudigen voor teeltondersteunende voorzieningen zoals hagelkappen en hagelkanonnen of zelfs zonnepanelen in de boomgaard. Daarbij kijken we hoe we die kunnen inpassen in het landschap. Eveneens denken we beter na over het hanteren van spuitzones. Sommige tuinbouwbedrijven gebruiken helemaal geen gewasbescherming. Het is maar de vraag of zij dan ook een spuitzone van vijftig meter moeten hanteren of dat je daar veel individueler naar zou kunnen kijken. Al onze overwegingen komen tot stand in samenspraak met de omgeving. Dat is ook nodig om draagvlak te creëren, al kun je het nooit iedereen naar de zin maken. De ene bewoner is blij met de vele bomen die op een voormalig aardappelveld tegenover zijn of haar huis komen, de ander vindt dat zijn of haar uitzicht door de bomen is ontnomen. De meeste toeristen komen juist weer naar ons gebied omdat ze al die fruit- en laanbomen ontzettend mooi vinden. Ik sta met mijn rug naar het gemeentehuis, ga altijd de boer op om met elkaar in gesprek te gaan. Daarin vinden mensen elkaar uiteindelijk altijd. Ik heb een geweldige job, geniet met volle teugen van de prachtige uitdagingen in dit mooie gebied.’

 

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA