Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 07 November 2016

Verder uitdragen en uitwerken van onze mooie fruitdelta

Verder uitdragen en uitwerken van onze mooie fruitdelta

Thomas Steenkamp is naast burgemeester van de gemeente West Maas en Waal de nieuwe speerpuntvoorzitter agribusiness bij Regio Rivierenland. Samen met speerpuntondersteuner agribusiness bij de Regio Rivierenland Marien Borgstein, kijkt hij in overleg met fruitteeltondernemers, bestuurders én Fruitpact hoe de fruitsector een belangrijke economische sector kan blijven en tegelijkertijd kan innoveren en verduurzamen. 

Borgstein: "In ons recent verschenen Ambitiedocument 2016-2020 hebben we aandachtspunten samengevat voor de drie regionale speerpunten: agribusiness, logistiek en toerisme en recreatie. Door Greenport Gelderland wordt vanuit de triple helix, onderwijs, onderzoek en ondernemers, al jaren gewerkt aan verschillende concrete projecten om de tuinbouwsector economisch sterk te houden én verder te verduurzamen. De regionale ambitie is om samen met uitvoeringsorganisaties goede initiatieven te vinden die daartoe een bijdrage kunnen leveren.”
"Door de tien samenwerkende gemeenten is een aanzet gegeven tot de oprichting van een Regionaal Investeringsfonds. Daarmee kunnen we goede initiatieven stimuleren op het gebied van de drie speerpunten. Op het gebied van fruiteelt geeft Fruitpact steeds de voorzet, de Regio haakt daar dan op in. Zo liet Fruitpact bijvoorbeeld de afgelopen jaren onderzoek verrichten naar ruimtelijke keuzes en regelgeving op het gebied van agribusiness. Binnen de Regio kijken wij dan weer hoe we lokale visies en verschillen beter in kaart kunnen brengen én dichter bij elkaar kunnen brengen. Bij nieuwe projecten ligt de lead bij Greenport Gelderland en ondernemers. Het is aan hen om met voorstellen te komen voor het verder ontwikkelen van een hoogwaardige tuinbouw die toonaangevend is binnen Europa.”
Speerpuntvoorzitter Thomas Steenkamp: "Mijn nieuwe functie als speerpuntvoorzitter agribusiness van Regio Rivierenland zie ik als een geweldige uitdaging. Samen met de tien portefeuillehouders van de Regiogemeenten wil ik werken aan het verder uitdragen en uitwerken van de agribusiness van onze mooie Fruitdelta. Met het Regionaal Investeringsfonds, dat na goedkeuring van de tien gemeenteraden waarschijnlijk volgend jaar maart operationeel is, hebben we jaarlijks ruim 700.000 euro aan projecten te besteden, een bijdrage van drie euro per inwoner. Uiteraard gaat het daarbij ook om nieuwe initiatieven op het gebied van agribusiness. Dat bedrag kun je zien als cofinanciering. De ondernemer investeert zelf, maar daarnaast is er een bijdrage van de Regio.”
"Voor de fruitteelt is het van belang dat er een regionale visie ontstaat over fruitteelt in het buitengebied. Voor wat betreft agribusiness willen we inzetten op innovatie en kennis van onder meer productontwikkeling, biobased en circulaire economie en duurzame energie. We zien kansen voor innovaties op het gebied van voedselkwaliteit -houdbaarheid en -veiligheid. Maar we willen ook vraag en aanbod op het gebied van werkgelegenheid binnen de sector beter op elkaar afstemmen en het kennisniveau verhogen van de mensen die in de sector werken. Daarnaast willen we agribusiness beter met de samenleving verbinden en ruimte scheppen in overheidsbeleid en regelgeving voor bedrijvigheid. Alleen samen komen we immers verder.”

Ondernemers met innovatieve ideeën kunnen als het Regionaal Investeringsfonds eenmaal operationeel is contact opnemen met Frank Engelbart van Fruitpact, met Pierre Jochems van de Regio Rivierenland, maar ook met de bedrijvencontactpersoon van hun gemeente. Heeft u tussentijds vragen, stel ze dan ook gerust. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA