Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 16 October 2017

Verdeeldheid onder stakeholders fruitteelt

Leon Kroeze verrichtte als student van de Hogere Agrarische School in Den Bosch een stage voor Fruitpact. Daarbij onderzocht hij hoe stakeholders uit de fruitteeltketen denken over de toekomst. Hij zag een grote verdeeldheid tussen telers en afzetorganisaties, maar ook tussen telers en overheden. Zijn conclusie: "Een grotere eensgezindheid wat betreft visie op de fruitteelt in het rivierengebied zou de sector goed doen.”

Kroeze: "Ik ben in gesprek gegaan met verschillende stakeholders in de sector, bijvoorbeeld ondernemers en de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Daarbij stuitte ik op een verdeeldheid tussen telers en afzetorganisaties en overheden, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse teler onder druk komt te staan. Omdat er de afgelopen jaren veel aanbod was, waren de prijzen laag. Telers onderling werkten niet samen en krijgen bij verschillende handelshuizen verschillende prijzen. Dat maakt dat fruittelers tegen elkaar uitgespeeld konden worden. Een minder groot aanbod aan fruit maakt de situatie voor de fruitteler dit jaar wat beter.” 
Bulkproductie kan niet oneindig doorgaan meent de student. "Het rivierengebied leent zich daar geografisch gezien ook niet voor. Toch neemt het aantal telers hard af en de telers die blijven hebben steeds meer hectare nodig om van te kunnen bestaan. Daar zit een grens aan. Schaalvergroting past ook niet bij iedere teler.”
Wat betreft de toekomst van de fruitteelt verwacht Kroeze dat risicobeperking een nog belangrijker thema gaat worden. "De teelt van clubrassen is een van de ontwikkelingen die je hierbij ziet ontstaan. Het aandeel percelen met clubrassen, zoals Kanzi en Sweet Sensation, is vanwege de stabiliteit van de prijs dan ook toegenomen. Het lijkt me van belang dat oudere opstanden elstar en jonagold bijtijds vervangen worden, al moet daar natuurlijk wel de financiële ruimte voor zijn. Voor wat betreft de toekomst wordt door veel gesproken personen verwacht dat er meer kleinere afzetclusters zullen ontstaan, ook op het gebied van koeling en verpakking. Samen sta je uiteindelijk toch sterker, wat de onderhandelingspositie van de telers kan verbeteren.”
 "Voor wat betreft de toekomst ben ik realistisch, ik zie nog steeds perspectieven voor de sector, al moet er wel een structurele verandering komen om de sector levensvatbaar te houden zoals ruimte bieden voor ondernemerschap. ook als dat ruimtelijke consequenties heeft. Voor de stuurgroep van Fruitpact zie ik de taak weggelegd om de verschillende stakeholders dichter bij elkaar te brengen. Een verandering  te bewerkstelligen van verdeeldheid naar eensgezindheid. In eerste instantie kun je daarbij voortbouwen op overeenkomsten tussen betrokkenen in de sector. Als we meer uitgaan van samenwerking, dan komen we samen ook verder in ons streven naar een gezonde fruitsector in de regio.”
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA