Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 20 July 2020

Verbetering huisvesting arbeidsmigranten en seizoensarbeiders

Nees van Wolfswinkel, wethouder volkshuisvesting van gemeente Neder-Betuwe en voorzitter van het regionale overleg Huisvesting arbeidsmigranten van Regio Rivierenland: 'De uitbraak van Covid-19 bevestigt nog eens extra hoe belangrijk het is dat er structureel oplossingen nodig zijn voor de huisvesting van zowel arbeidsmigranten als tijdelijke arbeidskrachten in de tuinbouwsector. Tot die tijd moeten telers zelf zorgen voor goede huisvesting waarbij de coronamaatregelen nageleefd kunnen worden.'

 

Van Wolfswinkel: 'De wethouders volkshuisvesting van de acht gemeenten, die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Regio Rivierenland, hebben structureel eenmaal per maand overleg over zaken op het gebied van wonen. Sinds een poosje gaat dat overleg een keer in de zes weken specifiek over de huisvesting van arbeidsmigranten en tijdelijke arbeidskrachten in de land- en tuinbouw. Belangrijke werknemers in een al even belangrijke sector in onze regio, waarvoor wij een eensluidend beleid wensen; het moet in alle gemeenten op dezelfde manier geregeld worden.'

 

Door de uitbraak van Covid-19 staat huisvesting van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders nog hoger op de agenda. De voorzitter: 'We moeten illegaliteit van de werknemers en illegale en slechte huisvesting voor arbeidsmigranten tegengaan. Dat is sowieso van belang, en nu al helemaal, om eventuele besmettingen te voorkomen. Het komt nog steeds voor dat we vijftien wél geregistreerde mensen bij elkaar in een klein woonhuis aantreffen. De zogenoemde verkamering van die woningen door bedrijven en uitzendbureaus gaan we dan ook tegen. Door de recente uitbraken van het virus binnen de fruitsector is een goede huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten nog urgenter geworden. Werkgevers mogen niet tegelijkertijd ook zorgen voor de huisvesting van 'hun' arbeidsmigranten, maar dat is juist wel weer toegestaan bij seizoensarbeid binnen de fruitteelt. Dus bij seizoensarbeid moeten fruittelers extra alert zijn om de anderhalve-meter-maatregel binnen de huisvesting van deze werknemers te kunnen waarborgen. Zowel voor migranten als seizoensarbeiders geldt daarnaast dat ze maximaal twintig procent van hun salaris aan huur mogen betalen. Er zijn fruitbedrijven die hun huisvesting prima op orde hebben met onder meer ook een goede brandveiligheid, maar bij sommige fruitteeltbedrijven behoeft dat op korte termijn verbetering.'

 

Van Wolfswinkel vervolgt: 'Midden juni bezocht Emile Roemer het rivierengebied in zijn hoedanigheid als voorman van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten dat het kabinet adviseert over de registratie van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders en de voorwaarden voor hun huisvesting. Hij gaf tijdens zijn bezoek aan dat hij in Nederland schrijnende gevallen heeft gezien van mensen die hier illegaal werken en niet geregistreerd zijn. Ook voor hen moet er goede woonruimte zijn en uiteraard het overige worden geregeld. Hij constateerde óók dat Regio Rivierenland intensief bezig is met het regelen van goede huisvesting voor arbeidsmigranten en seizoensarbeiders. In Kesteren bezocht hij een fruitbedrijf met uitstekende woonvoorzieningen voor hen. Het is van belang om dat in alle gemeenten goed te regelen. Provincie Gelderland dringt erop aan, zeker doordat er al verschillende uitbraken van het coronavirus geweest zijn, dat op korte termijn de regelgeving wordt gewijzigd, zodat er zo gauw mogelijk goede en geschikte huisvesting is voor arbeidsmigranten en seizoensarbeiders. We brainstormen erover of we hen kleinschalig kunnen huisvesten of dat we juist kiezen voor grootschalige huisvesting op bedrijventerreinen. Maar tot die tijd dienen fruittelers zelf voor passende huisvesting te zorgen. Waar misschien eerder ergens twintig mensen verbleven, kunnen dat er nu misschien nog maar tien zijn en moeten ze daarom zorgen voor meer tijdelijke woonvoorzieningen op eigen erf, of hun medewerkers voor een aantal weken naar elders laten uitwijken. Ook moeten ze er op eigen terrein op toezien dat de werknemers de afstandsmaatregelen in acht nemen. Zij zijn daar verantwoordelijk voor. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze die verantwoordelijkheid ook nemen.' 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA