Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 07 November 2016

Toekomstmuziek voor fruitteelt

Henny Balkhoven, adviseur bij Fruitconsult, deed voor het derde jaar onderzoek naar gewasbescherming met driftarm spuiten. Een onderzoek dat geïnitieerd werd door Fruitpact. "Wederom bleek dat driftarme spuitdoppen zorgen voor een bestrijdingsresultaat dat even goede en soms zelfs betere resultaten geeft dan de gangbare neveldoppen. Dit jaar was er wel iets meer residu zichtbaar. Daarnaast onderzoeken we op de proeftuin ook andere methoden om het gebruik van chemische middelen te kunnen reduceren.”

"Twee jaar geleden startten we ons onderzoek naar driftarm spuiten, toen nog kleinschalig. Daaruit bleek dat driftarm spuiten een even goed bestrijdingsresultaat geeft als de gangbare vorm van spuiten. Vorig jaar hebben we het onderzoek grootschalig herhaald met hetzelfde resultaat. We hadden toen wel problemen met vruchtaantasting door schurft, maar dat was minder dan de aantasting bij gangbare neveldoppen. Het bestrijdingsresultaat met de Albuz TVI pink, een venturidop die relatief weinig water afgeeft, leek tegen appelschurft zelfs beter te werken. De aantasting door vruchtrot bij lange bewaring kwam overeen bij beide doptypen. Dit jaar hebben we het onderzoek wederom grootschalig herhaald. Per jaar heb je immers te maken met andere klimatologische omstandigheden. Net als vorig jaar is de proef zo praktijkgetrouw mogelijk uitgevoerd; per doptype zijn meerdere bomenrijen met een dwarsstroomspuit gespoten. De bestrijding van onder meer schurft lukte dit jaar erg goed, ondanks het natte voorjaar.”
"Was er in het begin nog weerstand te bespeuren bij veel telers die er tegenop zagen om de anti-driftspuitdoppen te gebruiken, dat is nu veel minder. Eerder het omgekeerde is nu het geval. Veel telers die vooraf grote twijfels hadden zijn nu enthousiast en vragen zich af waarom ze er niet al veel eerder mee begonnen zijn. Slechts een enkeling heeft nog bezwaren. De problemen van deze telers moeten serieus bekeken worden, zodat ook zij met de anti-driftdoppen aan de slag kunnen.” 
Balkhoven meent wel dat er nog meer onderzoek nodig is. "We hebben nu veel minder drift, dus minder verspreiding in de lucht, maar we moeten er ook voor zorgen dat zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddel goed verdeeld op de boom belandt en niet op de grond, in het oppervlaktewater of het grondwater.”
"Daarnaast verrichten we andere onderzoeken die gericht zijn op het reduceren van het gebruik van chemische middelen. Zo hebben we sinds kort een biologisch perceel appels en wordt dit jaar een biologisch perceel peren geplant. Daar willen we onder meer nieuwe veelbelovende biologische, groene middelen testen.”
"We hebben ook verrassend goede resultaten behaald door een boomrij te overkappen en deze niet te spuiten. Dat is voor de praktijk een investering die nu nog niet haalbaar is, maar creatieve geesten en marktpartijen kunnen met dit idee aan de slag. Afhankelijk van de toenemende maatschappelijke en milieu-eisen en de financiële ruimte bij de telers kan deze ontwikkeling worden opgepakt. Op verschillende plekken in Europa wordt ook geëxperimenteerd met schuifsystemen die bij hagel of regen sluiten. Die kun je met de computer aansturen. Ook bij Fruitconsult zouden we zo’n innovatief systeem op de proeftuin graag demonstreren. Het klinkt als toekomstmuziek, maar we willen, samen met andere partijen, echt werk maken van het ontwikkelen van duurzame innovaties en die demonstreren aan de praktijk.”  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA