Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 04 December 2017

Tien Punten Plan Toekomst Fruit in Rivierenland

In de afgelopen tien jaar hebben we het fruitcluster sterk zien veranderen. Was het vroeger een lokale markt waarin het vakmanschap centraal stond, de fruitteler van de toekomst zal moeten produceren voor de internationale markt, vanuit vakmanschap én ondernemerschap. Internationale klanten bepalen of je in business bent of niet, en stellen steeds meer eisen aan de productie, opslag, verpakking en levering van het fruit. De schaalvergroting zet door, waardoor steeds minder fruittelers in de Regio Rivierenland (nu nog 530) naar verwachting het areaal aan fruitboomgaarden zullen blijven benutten (circa 4.500 hectare). De strategische keuze waar de fruitteler voor staat is: 
  1. Coöperen: doorgaan met het vakmanschap (van de teelt, veelal ook nog met eigen koeling) en de afzet van het fruit overlaten aan de afzetcoöperatie;
  2. Soleren: naast de teelt zelf waardetoevoegende activiteiten als koelen, sorteren, logistiek en afzet oppakken. We noemen dat de Fruitteelt+ bedrijven, waarvan er zo’n 40 in de Regio Rivierenland actief zijn;
  3. Verbreden: het actief ontwikkelen van een tweede tak, zoals een winkel, bed and breakfast, inspelen op toerisme of zorg als extra inkomstenbron voor het bedrijf.
  4. In alle gevallen zal de fruitteler in toenemende mate gaan acteren in een omgeving waarin duurzame en maatschappelijk verantwoorde teelt centraal staat. 

Het Fruitpact wil verder inzetten op een duurzame toekomst voor het fruitcluster in de Regio Rivierenland en heeft een tien punten plan opgesteld. Dit plan is als bijlage toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u bellen met de programmamanager van het Fruitpact, Frank Engelbart: 06- 51590965.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA