Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 12 March 2018

Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen

Mathieu Gremmen, heemraad van het Waterschap Rivierenland, hield begin februari bij het Waterschap een presentatie op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie Kring Midden-Nederland. "Door de klimaatwijziging moeten we bewuster omgaan met water. Fruittelers kunnen voor het nemen van waterbesparende maatregelen financiële ondersteuning krijgen.”

 

Gremmen: "Het Waterschap heeft een centrale regiekamer, van waaruit aansturing wordt gegeven met betrekking tot het peilbeheer. Tijdens de presentatie die ik gaf op de algemene ledenvergadering ben ik ingegaan op de toekomst van het watersysteem in Rivierenland. Door de klimaatwijziging hebben we nattere periodes, waarin er overlast is door zware regenbuien, maar daarnaast ook drogere periodes, waardoor het vochttekort in de bodem fors kan toenemen. De fluctuaties zijn eveneens veel extremer geworden. Het zou zo maar eens kunnen gebeuren dat we een dezer jaren met eenzelfde situatie als in 1976 te maken krijgen, een heel droog jaar. In 2050 zou je, met de huidige klimaatwijziging, een keer in de tien jaar in een groot gebied en plaatselijk misschien zelfs in de twee jaar, oogstreducties kunnen verwachten van zo’n twintig procent.”

"Als er een watertekort is dan gaat de stabiliteit van de waterkering en het voorkomen van klink en zetting altijd voor, op de tweede plaats komt de koeling van elektriciteitscentrales, op de derde plaats de kapitaalintensieve land- en tuinbouw en daarna de overige land- en tuinbouw, zoals bijvoorbeeld grasland. In een droge periode zou het zomaar kunnen gebeuren dat er een stop komt op de derde en vierde categorie. Dat betekent dat fruitteelt in de toekomst, zoals nu met watergebruik omgegaan wordt, niet altijd gegarandeerd is.”

"Daarom is er vanuit het Waterschap, onder meer voor fruittelers, een subsidieregeling opengesteld voor innovatieve waterbesparende maatregelen. Zo wordt er binnen de appelteelt tijdens de zomermaanden beregend tegen hittestress, terwijl de effectiviteit van die beregening erg laag is. Veel van dat water verdampt, terwijl dat met druppelinstallaties niet gebeurt. Maar de subsidie wordt ook verleend bij onder meer boven- en ondergrondse opslagvoorzieningen van water, het hergebruik van gietwater of plaatsspecifiek beregenen. Daarnaast roepen we fruittelers vooral ook op om zelf innovatieve technieken te bedenken om minder water te verbruiken. De subsidies zijn er nu nog alleen voor het zuidelijke deel van de regio van het Waterschap Rivierenland, vanaf komend najaar ook voor het noordelijke gedeelte. De Waal vormt daarbij de scheidslijn. Een aantal aanvragen is al ingediend. Het gaat ons als bestuur van het Waterschap vooral om bewustwording. We schuiven geleidelijk op richting een sub-mediterraan klimaat en het is niet altijd vanzelfsprekend meer dat er altijd water te gebruiken is. We móeten gewoonweg zuiniger met water omspringen en daar kunnen we alleen zelf aan werken.”

 

Heeft u een innovatief idee of bent u geïnteresseerd in de subsidieregeling van Waterschap Rivierenland? Kijkt u dan op de website van Waterschap Rivierenland: www.waterschaprivierenland.nl. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA