Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 02 October 2018

Sterke reductie GBM met GPS-spuit

Tot nog toe werd een volledig perceel hardfruit bespoten met gewasbeschermingsmiddelen als er een ziekte of plaag aanwezig was. ‘Binnen niet al te lange tijd kunnen we, in het kader van de precisietuinbouw, verwachten dat alleen die fruitbomen bespoten worden die door ziekten of plagen aangetast zijn,’ zegt Hendrik Hol, die samen met zijn vader eigenaar is van Hol Spraying Systems in Meteren.  Met steun van Fruitpact ontving hij van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) een bedrag voor dit Gelderse project om de GPS-spuit volgend jaar in de praktijk te kunnen laten testen.

 

‘De spuit wordt normaal gesproken bediend door de chauffeur, maar dat hebben we geautomatiseerd. Om dat te kunnen automatiseren heb je een GPS-systeem nodig voor de exacte locatie van de machine. De GPS-bol hebben we bovenop de machine gemonteerd. Alle bomen worden geplant middels een GPS-systeem. De teler maakt een taakkaart, die in de terminal geladen wordt. De spuit weet zo waar hij wel of niet moet spuiten. Daarnaast registreert de GPS-spuit waar gespoten is.  Deze gegevens worden gekoppeld aan de betreffende chauffeur, die ieder zijn of haar eigen inlog heeft en het tanknummer: tijdens het vullen wordt een uniek tanknummer aangemaakt, die gekoppeld is aan de taakkaart. De chauffeur is nog wel aanwezig in de cabine, maar het in- en uitschakelen van de doppen verloopt automatisch.’

 

‘In het kader van de precisietuinbouw vormen wij met dit systeem slechts een schakel in de keten. Andere partijen zijn bezig met het ontwikkelen van scans van percelen en het ontwikkelen van sensoren die detecteren welke fruitboom aangetast is door een ziekte of plaag of waar bladmeststoffen nodig zijn. Enkel die bomen die aangetast zijn door bijvoorbeeld perenbladvlo of spint kunnen dan behandeld worden. We zijn daardoor niet meer bezig op perceelniveau, maar op boomniveau. Daarmee kun je wat betreft de GPS-spuit het gewasbeschermingsmiddel reduceren tot negentig procent.’

 

‘Vooralsnog hebben we ons bezig gehouden met de software voor de GPS-besturing van de machine. De computer en het scherm staan met elkaar in verbinding via de GPS-bol. Recent hebben we onze eerste testrit gereden. Volgend jaar kunnen we als gevolg van de toekenning van een aanvraag van het Regionaal Investeringsfonds de GPS-spuit gaan testen bij zo’n vijf fruitteeltbedrijven die geïnteresseerd zijn in GPS-precisietuinbouw, waardoor we een stukje ontwikkelingskosten terugkrijgen. Daarna willen we dit systeem gaan koppelen met ontwikkelingen zoals de scans en sensoren.’

 

‘Voor de teler is de aanschaf van een GPS-systeem interessant omdat die hierdoor vaak nog maar zo’n tien procent of minder van gewasbeschermingsmiddelen hoeft te gebruiken in vergelijking met daarvoor. Als hij of zij daarnaast driftreducerende doppen gebruikt die voor negentig procent de drift reduceren, dan ontstaat ook een driftreductie van 99 procent. Daarmee kunnen fruittelers voldoen aan wettelijke voorschriften omtrent de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En het is ook van belang voor de afzetmarkt die eveneens vraagt om zo min mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen de tuinbouw.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA