Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 06 December 2015

Steeds gezonder houtig kleinfruit

Marcel Wenneker, onderzoeker gewasbescherming bij PPO Randwijk, die het project begeleidde: "De retail eist steeds minder residu van gewasbescherming op fruit, vaak willen supermarkten in aantallen minder verschillende residuen op het product. Tegelijkertijd hebben we te maken met een aantal ziekten en plagen. Zo is de rode bes onder meer gevoelig voor rotontwikkeling door de schimmel Botrytis. We hebben gekeken hoe we de residuen van de gewasbeschermingsmiddelen daartegen kunnen verminderen door te kijken naar de belangrijkste infectiemomenten, maar ook hoe je gewasbeschermingsmiddelen in kunt zetten als je minder verschillende kunt gebruiken terwijl je wel verschillende plantenziekten en -plagen hebt. We gaan terug in het aantal gebruikte chemische middelen, maar ook in de hoeveelheid middelen.”
Gerwin van Maanen, teler van frambozen en rode bessen in Dodewaard en bestuurslid voor de sector houtig kleinfruit bij NFO, nam deel aan het onderzoek dat van 2012 tot 2014 liep. "Ik heb het onderzoek op mijn eigen bedrijf, vlakbij Randwijk, uitgevoerd. Daarnaast fungeerden een aantal bedrijven die op reguliere basis voortgingen, als controlegroep voor het onderzoek naar gewasbescherming en de bewaarbaarheid van bessen. Van belang is dat er bewustwording is ontstaan: je hoeft bijvoorbeeld niet altijd meteen te spuiten bij vruchtrot of luizen. We durven nu eerder iets achterwege te laten. Het is op dit moment nog niet zo dat er radicaal schema’s omgegooid worden of middelen meteen zijn weggelaten. Dat wordt het vervolg van het project. De laatste drie jaren er is wel al een enorme sprong vooruit gemaakt op het gebied van het verminderen van residuen. Alleen al door de overkappingen, waardoor er minder klimatologische factoren een rol gaan spelen, dring je het middelengebruik terug. De gangbare en biologische teelt komen, zowel wat betreft gewasbescherming als bemesting, steeds dichter bij elkaar. Het lijkt mij zinvol om nader onderzoek te verrichten en ook het gebruik van nieuwe biologische middelen te testen.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA