« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 22 February 2015

Snel en milieuvriendelijk gewas beschermen

"Wat makkelijk is op een fruitbedrijf, dat zal ook eerder worden gedaan. Driftarme doppen die niet meer verstoppen vallen daaronder, veiliger en beter mengen van beschermingsmiddel in een tank ook. Het kán.” Hendrik Hol van mechanisatiebedrijf Hol en Zoon in Meteren hield er op de telersdag van adviseur Fruitconsult in Tiel een gloedvol betoog over.

 

"Fruitconsult heeft me gevraagd die lezing te houden. Wij zitten midden in de praktijk en innoveren steeds, dat leek hen meer gewicht aan dit verhaal te geven. Waar het om gaat, zijn allerleerst de driftarme doppen. Drift is alle gewasbeschermingsmiddel dat niet op de boom belandt. Uit milieu-oogpunt, maar ook omdat het zuiniger werkt, is het dus beter met spuitdoppen te werken die die drift reduceren. Nadeel is wel dat de doppen iets eerder verstoppen, als je ze op de reguliere wijze gebruikt. Spuitmonden hebben vaak een gewone en een driftarme dop, die je kunt omwisselen. Maak je de ene dop schoon, dan is de ander nog vuil, die droogt dan op en raakt verstopt. Heb je maar één spuitdop, een driftbeperkende, dan maak je die schoon en je hebt geen resten. Eenvoudig en snel, want dat willen telers. Verder wordt er vaak niet goed gemengd in de tank met middel. Of men wacht niet tot het middel is opgelost, de meeste gewasbescherming is er in poedervorm. Bovendien heeft het vullen van de tank vaak tot gevolg dat je middel inademt. Arbotechnisch een ongewenste situatie. We hebben daar oplossingen voor: een mixer die je aan je tank hangt waarmee je mengt voordat de oplossing naar de spuit gaat. En een grote tank waarin je voor een dag een oplossing maakt van waaruit je de tank op je spuit vult. Goed mengen is ook een sleutel tot gelijkmatiger spuiten, voeg daar driftarme spuitdoppen bij en je bent milieuvriendelijk bezig. Ik vind dat je kunt verdedigen dat waterschappen of provincie uit milieu-oogpunt telers geldelijk zouden moeten steunen meer machines om te bouwen zodat drift van gewasbescherming wordt beperkt.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA