Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 17 July 2016

Schone fruitteelt: beter voor milieu en fruitteler

"Met de door ons ontwikkelde H.S.S. Controlboxspuitmachine, een touchscreenbediening inclusief afgifte controle, zijn wij uniek in de controle van  afgifte van de H.S.S. gewasbeschermingsmachine,” zegt Hendrik Hol, die samen met zijn vader eigenaar is van Garage en Landbouwmechanisatiebedrijf H. Hol en Zoon in Meteren. "Dat is ook nodig met nieuwe regelgeving omtrent gewasbeschermingsmiddelen. Minder gewasbeschermingsmiddel en minder drift is beter voor het milieu én voor de fruitteler.”

"We controleren de afgifte met een Programmable Logic Controller (PLC) op de driftarme spuit en een touchscreen dat eenvoudig te bedienen is vanuit de cabine. Via het touchscreen kun je de machine aan- en uitzetten, maar het scherm geeft ook weer wat de afgifte is per minuut en wat de verbruikte liters per hectare zijn. We verkopen de spuit en het monitorsysteem alleen samen, onder de naam Hol Spraying Systems (HSS). We leveren dat  niet alleen in Nederland, België en de Scandinavische landen, maar ook aan Canada en China. De reacties op het systeem zijn positief. Als iemand ziet dat het goed werkt bij de buurmanfruitteler, wil die het zelf ook aanschaffen.”

Sommige fruittelers vinden het nog lastig om met venturidoppen te werken, met name omdat ze verstopt kunnen raken. "Ons systeem laat zien als een spuit verstopt is. Maar in veel gevallen is verstopping te voorkomen, door de spuiten na gebruik meteen goed schoon te maken en door filters voor de spuitdoppen te gebruiken en die bijtijds te vervangen. In sommige gevallen moeten telers ook worden opgevoed in schoner werken. Met ons systeem zijn we klaar voor de verwachte nieuwe regelgeving omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Per 1 januari 2017 moeten fruittelers 75 procent driftreducerend gaan werken. Bij watergangen moet dat negentig procent zijn en met zwaar milieubelastende middelen moet de teler werken aan een reductie van 99 procent. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de fruitteler zelf.” 

In 2015 schaften de Proeftuin in Randwijk en Fruitconsult het systeem van Hol aan met onder meer provinciale subsidie. "Met aan de ene zijde venturidoppen en ons systeem en aan de andere kant de oude doppen, willen ze bewijzen dat werken met driftarme spuitdoppen even goed of zelfs beter werkt dan de oude doppen. Taak is nu om aan te tonen dat het ook op de langere termijn goed werkt. De resultaten in 2015 waren positief. In 2016 wordt de proef daarom met provinciale subsidie voortgezet, die dankzij de inzet van Fruitpact werd verkregen. 

Wij ontwikkelen nu verder: we maken het systeem autonoom. De spuiten zijn dan bevestigd op een soort robot. Dat concept is nog niet marktrijp. Maar we werken er hier, met zijn allen, hard aan.”



 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA