Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 19 April 2015

Samen werken aan acceptatie

De tien samenwerkende gemeenten in het rivierengebied zijn bereid samen met de fruitteeltsector te werken aan betere acceptatie van de sector en meer begrip voor hun ruimtelijke wensen. "We zijn ons bewust van de identiteit die de fruitteelt aan het rivierengebied geeft.” Dat zei burgemeester Hans Beenakker van Tiel onlangs tegen Marc Andre de la Porte uit Wamel, voorzitter van het Fruitpact en NFO-kringvoorzitter.

Beenakker is voorzitter van het speerpuntberaad Agribusiness van de Regio Rivierenland. Hij kreeg van Andre de la Porte op diens bedrijf in Dreumel het Inspiratieboek Landschappelijke Inpassing, een handreiking van het Fruitpact aan gemeenten voor mooie en verantwoorde landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijfsgebouwen van fruittelers. "We beseffen inmiddels als bestuurders heel goed dat de fruittteelt een economische motor van belang is in dit gebied. Zeker wanneer je daar nog de aanpalende bedrijvigheid als handel en logistiek of toelevering bij optelt. We zien dat de fruitteeltbedrijven groeien, dat ze wensen hebben op gebied van bouwen in het buitengebied. Daarbij lopen ze bij gemeenten en burgers tegen beelden op die niet meer kloppen. Daar willen we ons als gemeenten voor inzetten, maar de fruittelers zelf zullen ook wat moeten doen: veel beter en vaker aan de burgers uitleggen waar ze mee bezig zijn en ze vaker welkom heten op hun erf. Elkaar kennen betekent acceptatie van de bouw van nieuwe bedrijfsruimten. Datzelfde verhaal zouden we richting de raden moeten doen, ik hoop dat gemeenteraden vaker worden uitgenodigd om op deze bedrijven te kijken. In combinatie met logistiek en toerisme zie ik hier een economisch heel belangrijke bedrijfstak. Onder burgemeesters en wethouders is dat besef inmiddels wel doorgedrongen, maar we moeten het raden en burgers beter laten zien. Want er wordt steeds meer een beroep gedaan op de ruimte in het buitengebied, dus keuzes zijn nodig.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA