Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 02 July 2018

Ruimtelijke strategische visie Regio Rivierenland

Recent werd de conceptversie van de Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (RSV) aangeboden aan de tien gemeenteraden van de Regio Rivierenland. Het is de ruimtelijke vertaling van de drie speerpunten agribusiness, economie & logistiek en recreatie & toerisme. Annoesjka Wintjes, projectleider regionale ruimtelijke strategische visie bij de Regio Rivierenland, werkt met twee collega’s samen aan die drie speerpunten. ‘De ruimtelijke strategische visie kun je zien als een soort kansenkaart.’


Wintjes: ‘Om ruimte te kunnen geven aan economische ontwikkeling zijn acht opgaven geformuleerd. De ruimtelijke strategische visie is er daar een van. De RSV is tot stand gekomen door het landschapsarchitectenbureau LOS stadomland B.V. Gedurende het proces hebben we, ook samen met Fruitpact, veel gesprekken gevoerd met gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. We willen vooral verbinden. De inspiratieboeken van Fruitpact inspireerden, net zoals het door Fruitpact geformuleerde tienpuntenplan.’


‘Het is een deelvisie, enkel gericht op economische ontwikkeling. Economische groei is niet alleen gebaat bij een goed vestigingsklimaat, maar ook bij een aantrekkelijk landschap. Gezondheid, lucht- bodem- en waterkwaliteit zijn er niet in opgenomen. Dat er geen integrale versie is geformuleerd, is omdat gemeenten in onze regio dit soort dingen zelf regelen. Zij gebruiken de visie als basis en voegen daar zelf andere aspecten als milieu en gezondheid aan toe in de zogeheten omgevingsvisie.’


Doel is dat de tuinbouw in het rivierengebied toonaangevend blijft in Europa. ‘Daarbij willen we ruimte geven aan de modernisering van de tuinbouw. Dat betreft zowel de fruit- en groenteteelt, de laanboomteelt, de glastuinbouw als paddenstoelenteelt. Door modernisering hebben we steeds vaker te maken met teeltondersteunende voorzieningen, zoals het gebruik van kappen. Die willen we op fraaie wijze in het landschap inpassen. Net zoals kassen. Voor bedrijven die zich specialiseren in niet-grondgebonden activiteiten, zoals bijvoorbeeld de verwerking van fruit, willen we ontwikkelingsmogelijkheden creëren op minder kwetsbare plekken in projectvestigingen en/of concentratiegebieden met een optimale bereikbaarheid. We faciliteren telers op de locatie waar ze zijn, maar als ze door willen groeien dan kunnen gemeenten locaties aanwijzen bij N-wegen die een goede aansluiting hebben op de A2 en A15. Daardoor neemt de verkeersveiligheid op de stroomruggronden toe. Ondernemers bespreken dat dan met de gemeente.’


‘Er verschijnt ook een Regionale Energie Strategie en een mobiliteits-agenda over hoe we omgaan met duurzame mobiliteit. Beide zijn geagendeerd in de Ruimtelijke Strategische Visie, maar worden uitgewerkt in andere plannen. Waarschijnlijk zijn er veel zonneweides nodig, maar de vraag is of je die panelen nou op geschikte en gezonde tuinbouwgrond moet neerleggen. Het interactieve proces is van belang, de dialoog. Ook binnen de tuinbouw: in Spanje kom je in toeristische gebieden langs de kust op grootschalige wijze boomgaarden tegen die, doordat ze met dichte netten omgeven zijn, niet zichtbaar meer zijn, maar wat gebeurt er met ons landschap als we alle kersenbomen in kassen zouden laten groeien? Daarmee verdwijnt de schoonheid van het landschap, terwijl het misschien wel meer milieubewuste teelt is. Duurzaam produceren moet vanuit de sector zelf komen. We zijn goed in kennis daarover en hebben het landschap daarvoor, dan moet je daar ook iets mee doen. De gemeenten gaan zich nu eerst ieder afzonderlijk en daarna samen buigen over de RSV. De uiteindelijke versie wordt februari volgend jaar vastgesteld. Die visie willen we aanbieden aan de provincie en andere overheden.’

 

 

 

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA