Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 04 September 2019

Project Fruitigste gastvrijheid voor de bij

Fruittelers ervaren als geen ander het belang van bijen omdat ze voor bestuiving van hun gewassen afhankelijk zijn van bijen. Dit voorjaar is daarom op initiatief van de NFO en met co-financiering van Fruitpact het project ‘Fruitigste gastvrijheid voor de bij’ gestart. Negen Gelderse fruittelers van zowel hardfruit, houtig kleinfruit en steenfruit en medewerkers van Proeftuin Randwijk  werken daarbij onder meer samen met onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR).

 

Patricia Hoogervorst, innovatiemakelaar bij de NFO: ‘Fruittelers weten dat ze met de juiste kennis kunnen bijdragen aan de toename van (wilde) bijen en ze willen graag weten wat ze kunnen doen om met name wilde bijen op hun perceel te houden. De kennis is er deels al, maar die vraagt om verdieping en implementatie bij fruittelers. Begin juli is daarom als aftrap van het project een bijensymposium gehouden op Proeftuin Randwijk. Niet alleen fruittelers waren aanwezig, maar ook beleidsmakers en imkers.’

 

‘De deelnemende telers hebben inmiddels de eerste studiebijeenkomst bijgewoond. Karin Winkler, onderzoeker aan Wageningen Universiteit, begeleidt deze groep. Zij heeft gedeeld welke kennis er al is over wat fruittelers zouden kunnen doen om de bijen in en bij de percelen met fruit te houden. Je kunt daarbij denken aan bijenhotels die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, hoekjes op het perceel waar je nestelgelegenheden kunt creëren of aan bloemstroken voor hun voeding.’

 

‘De telers hebben huiswerk gekregen: zij gaan uitwerken wat ze willen en kunnen doen om bijen op hun perceel te houden. Na de oogst, in oktober, worden deze maatregelen genomen. Zo dragen de deelnemende telers bij aan het bevorderen van de bijenstand. WUR gaat monitoren op de bedrijven van de deelnemers. Dit is een kort project op kleine schaal, maar we hopen natuurlijk dat het ook andere fruittelers inspireert.’

 

Teler Frederik Bunt, voorzitter van de productgroep houtig kleinfruit en steenfruit bij NFO, teelt samen met zijn zoon Wim pruimen, peren, bramen, rode bessen en pioenrozen met het duurzaamheidskeurmerk PlanetProof in onder meer Slijk-Ewijk en Valburg.  Ze teelden al milieuvriendelijk door onder meer de inzet van de roofmijt en de torenvalk én door zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Wim Bunt: ‘We hebben al enkele jaren een eigen bijenkast voor metselbijen en bloemstroken langs de percelen voor de boven- en ondergronds levende solitaire (wilde) bijen. Gastvrij zijn voor de metselbij betekent zorgen voor huisvesting, het plaatsen van water nabij de kast, bescherming tegen regen en veiligheid door niet zo maar hoog gras met bloemen te maaien. We verzamelen larven uit de kast, koelen ze en zetten ze tegen de bloeitijd uit. We experimenteren op verschillende percelen op verschillende locaties.’

 

‘Het hoge gras en de bloemmengsels die we inzetten voor de wilde bijen zorgen wel voor meer muizen. In Slijk-Ewijk is ons perceel gelegen naast een bosperceel, waardoor er in de omgeving ook al veel biodiversiteit is wat betreft beplanting en roofvogels die zorgen dat er niet te veel muizen komen. We willen nu kijken hoe dat gaat op een nieuw perceel van ons dat nabij bebouwing gelegen is.’

 

‘Wetenschappelijke inzichten van de WUR kunnen we inzetten op onze percelen. Wij brengen nu in kaart wat we waar hebben staan of ingezet. Zij weten welke bloemmengsels aantrekkelijk zijn en welke variëteiten voor een lange bloembloeitijd en dus voedsel voor de (wilde) bijen zorgen. Ook gemeenten en het Waterschap werken al mee, door bijvoorbeeld niet overal alles meteen te maaien, maar door stroken te maaien, wat voor een bloeiboogverlenging zorgt. We streven naar een zo groot mogelijk positief effect voor zowel fruitteelt als natuur. Samen met de medewerkers van de WUR onderzoeken we hoe dat in balans kan zijn. Dat samenspel maakt het interessant om deel te nemen aan het project.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA