« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 03 March 2014

Praktijkvragen weer beantwoorden

Jan Peeters (50), een van de vier directeuren van Fruitconsult, wil de kennis van fruittelen voor het rivierengebied behouden. Zijn bedrijf nam de boomgaarden van PPO in Randwijk in exploitatie over. PPO en Fruitconsult werken voortaan samen om het fruitteeltpraktijkonderzoek verder uit te bouwen. "Het gevoel van een proeftuin moet weer terug."

"Er waren al jaren zorgen over de financiële haalbaarheid van de boomgaard rond PPO in Randwijk. Dat was de reden voor PPO en Fruitconsult om op deze wijze samen te gaan werken en ook samen te acquireren voor nieuw onderzoek. Hierbij is uitvoeren van proeven niet alleen voorbehouden aan PPO en Fruitconsult, maar worden industrie, toeleveringsbedrijven, voorlichting en onderwijs van harte uitgenodigd te participeren. Het doel is om een breed draagvlak te creëren in het onderzoek dat in de boomgaarden wordt uitgevoerd. Waar industrie en overheid vaak de belangrijkste financiers zijn in de grotere, meer fundamentele vraagstukken, willen PPO en Fruitconsult juist ook een kennisloket zijn voor de kleinere praktijkgerichte vraagstukken. Vroeger waren er voor die vragen de proeftuinen. Maar die zijn eind jaren '90 verdwenen en samengevoegd tot PPO Randwijk. Veel telers missen echter nog steeds die sterk praktijkgerichte proeven. Dat willen we weer mogelijk maken. Hiervoor is met het wegvallen van het Productschap Tuinbouw geen budget meer, daarom hebben we de telers, tijdens de studiedag die we onlangs hielden, dan ook gevraagd 'Vriend van proefbedrijf PPO Randwijk' te worden. Tegen een laag bedrag, een fractie van wat ze aan het Productschap Tuinbouw betaalden, kunnen ze meedoen. Dan staan er onderzoekers voor ze klaar. Onder meer om telers te helpen bij de twee grote kwesties die actueel zijn. Nummer 1 staan nieuwe ziekten en plagen die oogsten snel en grondig vernietigen, zoals zwartvruchtrot. En nummer 2 is de kwaliteit van boom en bloesem tot aan de vruchtkwaliteit in het schap. Daar gaan we op inzetten, op begeleiden van dat hele complexe traject. Want kwaliteit is wat de markt meer en meer eist."

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA