Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 02 March 2020

Praatplaat fruitbedrijf van de toekomst

Midden februari is de ‘Praatplaat Fruitbedrijf van de toekomst ‘uitgebracht. De praatplaat is een idee van de stuurgroep van Fruitpact en dient als hulpmiddel bij de dialoog over fruitteelt op weg naar 2030. Voorzitter van Fruitpact Marc André de la Porte: ‘De praatplaat vormt een leidraad voor visie en toekomstig beleid. We hopen vooral dat ie veel besproken wordt.’

De voorzitter: ‘De ‘Praatplaat Fruitbedrijf van de Toekomst’ is een voortvloeisel van een discussieplaat die we eerder gebruikten om relevante thema’s binnen de toekomstige fruitteelt ter discussie te stellen. We willen de dialoog stimuleren over hoe het buitengebied zich ontwikkelt. Daarbij stellen we ons de vraag wat we kunnen verwachten wat betreft markt, maatschappij, technologie en klimaat. Het is van belang dat niet alleen telers, maar ook bestuurders zich daar over buigen in verband met veranderende wet- en regelgeving door de nieuwe Omgevingswet.’
Op de praatplaat is een fictieve situatie in 2030 afgebeeld; een gebied tussen de provinciale weg en de Linge, met een hardfruitbedrijf, een zachtfruitbedrijf en een aardbeienteler. Zo heeft de fictieve hardfruitteler vijf blokken boomgaard met Elstar, Conference, een appel- en perenclubras en een perceel met kersen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van meer technologie dan nu het geval is. Zoals sensoren in de grond en in de bomen, die data verzamelen, waardoor preciezer gewerkt kan worden. Robots die bomenonderhoud plegen en zowel hard- als zachtfruit kunnen plukken. Er wordt gebruik gemaakt van hagelnetten, die ook vocht tegenhouden, waardoor er minder schimmelvorming ontstaat. Op de kaart zijn een waterberging, zonnepanelen en een windmolen te zien. En in en om de boomgaard is sprake van meer biodiversiteit en er wordt nog vaker dan nu gebruik gemaakt van natuurlijke predatoren.’
‘De praatplaat is een eenvoudige weergave van hoe boomgaarden er dan uit zouden kunnen zien en biedt een handvat voor dialoog. Zo kunnen discussies ontstaan over waar we afscheid van gaan nemen, wat voor onderzoeken nodig zijn en waar we naar toe gaan, ook wat betreft wet- en regelgeving. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk gesprekspartners aan de dialoog deel gaan nemen. Dus niet alleen telers, maar ook bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen. En het liefst ook allemaal met elkaar. Zo kunnen mogelijke dilemma’s ter sprake komen, zoals het gebruik maken van gewasbescherming. Enerzijds wil de consument dat fruittelers zo min mogelijk gebruik maken van gewasbescherming, anderzijds willen ze een mooi landschap zonder overkappingen, die nu juist het gebruik van middelen tegen schimmels sterk reduceren. Maar we kunnen ons ook afvragen of genetisch gemanipuleerde bomen toegestaan zouden kunnen worden om gewasbeschermingsmiddelen en netten tegen plagen te verminderen. Arbeidskosten en het gebrek aan arbeidskrachten versus het gebruik van autonoom werkende robots en eventuele risico’s daarvan vormen ook onderwerpen van gesprek.’
‘We hopen dat de door Fruitpact beschikbaar gestelde praatplaat over toekomstige fruitteelt op veel tafels zal komen en tot veel gesprek zal leiden. Naast de vele innovatieve projecten die door een bijdrage van Fruitpact tot stand zijn gekomen, willen we met de praatplaat middels dialoog een lijn naar de toekomst trekken.’

Aan de slag met de praatplaat? We komen ‘m ook graag toelichten, neem daarvoor contact op met Frank Engelbart: 06 51590965. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA