Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 20 July 2020

Pilotstudy CO2-belasting van fruitteelt

De Nederlandse fruitsector doet het best goed op het gebied van CO2-belasting op het milieu, blijkt uit een pilotstudy die verricht werd bij Nederlandse fruittelers en mede door Fruitpact tot stand kwam. Wim Verwoert, samen met zijn broer Bart, fruitteler in Lienden van rode bessen, kersen, aardbeien, appels en peren was een van de deelnemers aan het onderzoek. 'Met deze pilot werd geprobeerd in kaart te krijgen wat de verschillen zijn per teler en per fruitsoort.'

 

Wim Verwoert: 'De pilot-study werd uitgevoerd door Adri Streef, adviseur fruitteelt van Delphy. Wij namen daar begin dit jaar aan deel voor wat betreft appels, peren en rode bessen. Er werd gekeken hoeveel CO2 we uitstoten en wat we compenseren, door zelf groene stroom op te wekken. Daartoe vulden we op een sheet in wat we ongeveer per jaar verbruiken. Binnen de fruitteelt blijkt dat erg mee te vallen en ons bedrijf kwam er erg goed uit.'

 

'Op zich is de fruitteelt al een groene sector met de vele bomen die CO2 opnemen. Maar hoeveel je als fruitteler uitstoot heeft ook te maken met onder meer het gebruik van kunstmest of organische mest. Met het gebruik van bewerkte organische mest, zoals wij doen, verlaag je de CO-2-uitstoot. Maar het betekent ook dat we ons daarbij aan de toegestane stikstofgebruiksnormen en het vastgestelde fosfaatgehalte moeten houden. Daarbij lopen wij aan tegen regelgeving waarbij de hoeveelheid bewerkte organische mest vastgelegd is die je mag gebruiken en in welke periodes dat mag. We reduceren dan wel de CO2-uitstoot door minder gebruik te maken van bewerkte organische mest, maar we zouden dan wel weer meer stikstof aan moeten kopen, waardoor die CO2-uitstoot weer stijgt. Ik meen dat wij die bewerkte organische mest moeten kunnen gebruiken wanneer wij dat nodig vinden. Wij komen er als fruitbedrijf bij dit onderzoek heel goed uit, maar ik vind dat we ook naar de knelpunten moeten kijken, voor wat betreft de CO2-uitstoot én het fosfaat- en stikstofverbruik en wat de regelgeving daaromtrent voor fruittelers betekent. Wat betreft de koeling van fruit gaat het vooral om de lekkages die heel soms voor kunnen komen. Wij maken daarbij gebruik van freon, waardoor bij een eventuele lekkage een heel hoge CO2-belasting kan ontstaan. Maar je wilt je fruit toch wél kunnen bewaren en daar zijn koelmiddelen voor nodig.'

 

'Ook werd bij deze pilot gekeken naar het aantal spuitacties dat je met de tractor verricht. Soms rijd ik een keer extra met chemische gewasbeschermingsmiddelen. We willen als telers wel preventief gewasbeschermingsmiddelen kunnen gebruiken. Dat dat nodig is kan al met een weersomslag te maken hebben. Andere keren kun je juist weer op een bespuiting besparen. Wij moeten wel steeds meer biologische middelen gebruiken, maar er is niemand die zegt dat als de oogst daardoor mislukt, we dan betaald krijgen. Ik hoop dan ook niet dat de metingen van dit onderzoek gebruikt worden om ons nog meer regels op te leggen voor wat betreft het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. We maken ook steeds meer gebruik van groene stroom om CO2-uitstoot te compenseren, maar ik meen dat we ook daarbij dienen te kijken hoe duurzaam zonnepanelen of windmolens geproduceerd zijn én hoeveel CO2-reductie ze opleveren. Maar al met al is de uitkomst van het onderzoek positief; ten opzichte van andere sectoren komt de fruitsector er goed uit.' 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA