Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 07 November 2016

Perspectief voor de Nederlandse fruitsector

Ondanks het feit dat de Nederlandse hardfruitsector onder druk staat, ziet Michiel Gerritsen, voorzitter van de NFO, vooral uitdagingen voor de sector. "We gaan dit najaar nog samen met ondernemers, toeleveranciers, retail, Rabobank en Fruitpact om tafel zitten om te kijken hoe we kunnen komen tot nog duurzamere producten met een nog hoger onderscheidend vermogen. Van belang is dat we daarbij op steun van gemeenten en provincies kunnen rekenen.” 

"De consumptie van fruit daalt, daarnaast heeft de gehele fruitsector te maken met een wereldwijde concurrentie van fruit, waaronder exotisch fruit. Zo is de consumptie van appels de afgelopen jaren gedaald van eenentwintig naar achttien kilo per jaar per persoon. De consumptie van peren, zo’n vijf kilo per jaar, blijft constant. Het is zaak om de consumptie van gezonde producten, zoals appels en peren, te stimuleren. Eigenlijk zou iedereen weer minstens twee stuks fruit per dag moeten consumeren. Als iedere Nederlander iedere dag een appel of peer meer zou eten, zou dat niet alleen goed zijn voor hun gezondheid, maar ook voor de financiële gezondheid van de fruitsector.”
"We kunnen de Nederlandse burgers daarnaast weer dichter bij (streek)eigen producten brengen. In Scandinavische landen of in Frankrijk en Engeland gebeurt dat al heel lang. Daar is het beleid erop gericht eerst de eigen regionale of landelijke producten te consumeren en pas daarna te importeren. Die local to localtrend is de laatste jaren ook toegenomen in Nederland. Maar we moeten dat niet op scherp stellen. Nederland is van oudsher immers een handelsland, en we boren voor hardfruit ook nieuwe markten aan in Azië en Zuid-Amerika.”
De prijsdruk in Nederland ligt hoog. "De Nederlandse consument wil over het algemeen goedkope producten en heeft lang niet altijd oog voor kwaliteit. Taak voor ons is om de consument onderscheid te leren maken en zijn of haar gedrag dusdanig te beïnvloeden dat hij of zij kiest voor kwalitatief goede, gezonde producten zoals appels en peren. Wij willen daarbij als sector werken aan nog meer onderscheidend vermogen en kwaliteitsverbetering op het gebied van duurzaamheid. Dat mag niet over de rug van telers gebeuren, daarom willen we juist samen met hen en ketenpartijen in gesprek gaan met de retail.”
"Dit jaar beginnen we met dialoogsessies met telers, toeleveranciers, bestuurders en Rabobank over hoe we de productie en afzet kunnen optimaliseren. Voor Gelderland schuift Fruitpact daarbij ook aan. In Gelderland bevindt zich immers veertig procent van de Nederlandse fruitteelt. We zien de noodzaak van innovatie in. Daarbij moeten we het vooral van onderzoek hebben, van samenwerking met onder meer de Wageningse universiteit en PPO Randwijk, beide gevestigd in het hart van het Fruitpact Gelderland. Dat onderzoek kost geld. Het is van groot belang dat gemeenten in het rivierengebied, de Regio Rivierenland en de provincie Gelderland op de hoogte blijven van wat er speelt en ervoor kiezen om dat onderzoek met geld te faciliteren, net zoals dat bij de andere Greenports in Nederland gebeurt. Natuurlijk blijf ik positief, met innovatieve actieplannen op het gebied van onderscheidend vermogen en duurzaamheid willen we ervoor zorgen dat de fruitteelt niet alleen in Nederland, maar ook aan de Europese top kan blijven.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA