Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 06 August 2018

Oogstraming voor appelen en peren naar beneden bijgesteld

De commissie oogstraming van GroentenFruit Huis en de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO heeft de op eerder afgegeven oogstraming voor appels en peren bijgesteld. De eerste raming was gebaseerd op metingen die tot 10 juli hebben plaatsgevonden. In de drie weken daarna is het extreem droog geweest in Nederland met geen neerslag van betekenis. Voor de komende twee weken wordt nog geen verandering in de weersituatie voorzien. Dit betekent dat er een reële kans is dat de vruchtmaat waarmee gerekend is, niet gehaald gaat worden. Dit heeft tot gevolg dat de raming van begin juli, met de maatontwikkeling van dit moment, met 5 tot 10% omlaag bijgesteld moet worden. 

 

Het effect van de droogte is vooral zichtbaar bij peren en minder bij appelen. Uitgaande van een reductieraming van 10% voor beide soorten dan zou het nieuwe cijfer voor het appelvolume uitkomen op 233.000 ton en voor peren 358.000 ton. Een ander effect is dat er waarschijnlijk vroeger gestart wordt met de oogst. Daarbij is de inschatting dat de oogst van Conference en Elstar tussen 22 en 25 augustus gaat beginnen.

 

Fruittelers uit het hele land zijn bezorgd over aanhoudende droogte en hitte. Vanuit het hele land zijn er meldingen over verbrande bladeren in de peren, met name in de broek van de boom. In Nederland kan op ongeveer 70% van het fruitareaal beregend worden. Maar ook in beregende percelen treedt bladverbranding op. Dit heeft gevolgen voor de assimilatie van de bomen. 

 

In België kan slechts op 10% van het areaal beregend worden. Verwacht wordt dat ook de Belgische oogstraming zal worden bijgesteld. Ook in Duitsland, Polen en Oostenrijk worden fruittelers geconfronteerd met droogte. Ook voor die landen is de verwachtingen dat zij minder zullen gaan oogsten dan tot nu toe werd geraamd.

Bron: AGF, NFO

Foto: NFO 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA