Nieuwsarchief
 
December 2019
Monday 16 December 2019 Biodiversiteit in de boomgaard
Monday 16 December 2019 Boomgaard van de toekomst 2
April 2019
February 2019
September 2018
March 2018
Monday 12 March 2018 Kansen fruitteelt benutten
Monday 12 March 2018 Gezond en veilig fruit
January 2018
May 2017
February 2017
Saturday 18 February 2017 Milieukleur
January 2016
August 2016
April 2016
Thursday 28 April 2016 Koelen met de zon
Thursday 28 April 2016 Alert blijven op bacterievuur
Thursday 28 April 2016 Frisse ideeën voor fruitteelt
Monday 4 April 2016 Fruit helpt gewicht verliezen
February 2016
January 2015
Sunday 24 January 2016 Vergroenen van de fruitteelt
Sunday 24 January 2016 Kwaliteit agrarisch landschap bewaren
December 2015
November 2015
Tuesday 17 November 2015 Campagne Conferenceperen werkt
October 2015
Monday 5 October 2015 Mini Master zet je aan het denken
Monday 5 October 2015 Een slag maken met innovatie
Monday 5 October 2015 Ruimte voor fruit
Monday 5 October 2015 Vriendelijke nieuwe peer: de Migo
September 2015
Tuesday 15 September 2015 Nieuwe peer Migo
Wednesday 2 September 2015 Hagel treft fruittelers
Wednesday 2 September 2015 Oostprognose appel en peer
May 2015
Wednesday 20 May 2015 Fruit- en bloesemtocht BurenStad
April 2015
Tuesday 28 April 2015 Nieuw record Bloesemtocht
Tuesday 28 April 2015 Vertimec Gold voor fruitteelt
Sunday 19 April 2015 Samen werken aan acceptatie
Friday 17 April 2015 Innovatie aanjagen is de uitdaging
Friday 17 April 2015 Nieuwe biologische appel succes
Friday 17 April 2015 Brede gesprekken over innovatie
February 2015
January 2015
Tuesday 27 January 2015 Nooit zo'n beroerd fruitjaar als 2014
Tuesday 6 January 2015 De 24 meest gezonde soorten fruit
Tuesday 6 January 2015 Gratis schoolfruit weer gestart
Tuesday 6 January 2015 Appeloogst gestegen met 12%
November 2014
Wednesday 12 November 2014 Fruitcorso als zakelijk evenement
Wednesday 26 November 2014 Markt hardfruit verandert razendsnel
Monday 3 November 2014 Puur Gelderse Lola getraceerd
September 2014
Monday 1 September 2014 Met minder meer verdienen
Monday 1 September 2014 Vernieuwing van de appel
Monday 1 September 2014 Fruitpact voedingsbodem ontwikkeling
August 2014
Sunday 31 August 2014 Streekproducten leveren probleem op
June 2014
Monday 30 June 2014 Op zoek naar meer fruit
Monday 30 June 2014 Relatiedag fruitteelt voltreffer
Monday 30 June 2014 Telers voor schoon drinkwater
May 2014
Monday 19 May 2014 Vooral samen blijven optrekken
Monday 19 May 2014 Fruitpact moet aanjager blijven
Monday 19 May 2014 Greenport zaak van gewicht
Monday 19 May 2014 Hele goede belangenvereniging
April 2014
March 2014
January 2014
Monday 20 January 2014 Natuurlijk Gruun als levende les
Monday 20 January 2014 Bestaande machine anders gebruikt
Monday 20 January 2014 Beleven en leren op de boerderij
Monday 20 January 2014 Contact met overheden is belangrijk
December 2013
Monday 2 December 2013 Fruitpact in actie voor bouwblok
September 2013
Sunday 1 September 2013 Streekproducten leveren probleem op
October 2013
Friday 25 October 2013 Masterclass in beter ondernemen
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 01 March 2021

Champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn mogelijkheden voor een waardevollere toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht. Champost is de verzamelnaam voor de reststroom uit de paddenstoelenteelt, samengesteld uit compost en dekaarde, die vrijkomt na de teelt van paddenstoelen. Uit de bedrijfskolom blijkt dat champost een zeer goede bodemverbeteraar is, onder andere door het hoge organische stofgehalte. Tevens laat het zien dat het een zeer hygiënisch product is en toont het aan dat champost een positieve bijdrage kan leveren aan de kringlooplandbouw.

Mest krijgt hierbij een ‘tweede leven’, door de toepassing en verwerking in compost. En een derde leven als bodemmeststof. Deskresearch laat zien dat champost lagere gehaltes fosfaat en stikstof bevat, en dat het een hoog organisch stofgehalte bevat. Met name dit laatste maakt het een zeer geschikte bodemverbeteraar. Champost bevat elementen die leiden tot een betere vastlegging van aanwezig elementen in de bodem, en zorgt voor minder uitspoeling en een betere waterbinding. Tevens is het mogelijk champost samen te persen in een compactere korrelvorm. Dit resulteert in een reductie in vochtgehalte. Ook ontstaat er zo CO2 reductie tijdens de logistiek.

Meer ingrijpende mogelijkheden met betrekking tot verwaarding van champost zijn fosfaatextractie en het winnen van hoogwaardige grondstoffen uit inhoudsstoffen. Bij toepassing van bioraffinage kunnen deze nutriënten worden gewonnen en kunnen verschillende componenten worden vrijgemaakt met een minimale afvalproductie. Produceren van duurzame energie is mogelijk te realiseren middels vergisting; verbranding; vergassing en pyrolyse.

Naast Biomassa, komt ook de categorie ‘Compostering champost’ voor met als doel het opwekken van hernieuwbare warmte. Hierbij wordt warmte gewonnen uit het natuurlijk composteringsproces. Voordelen van deze vorm van energieopwekking is dat het vrij eenvoudig is en een beperkte investering vergt. Bij compostering in een Upcycling installatie vindt de afbraak van organische stof onder gecontroleerde omstandigheden plaats. Dit is voornamelijk de gemakkelijk afbreekbare organische stof die geen bijdrage levert aan de organische stofopbouw in de bodem. De gewonnen warmte is van max. 65°C en kan onder andere voor het verwarmen worden ingezet. Deze warmte, als nodig, kan ook met inzet door een warmtepomp opgewaardeerd worden.

Door toepassing van champost in de kringlooplandbouw zal er sprake zijn van onder andere een toename in de bodemvruchtbaarheid, toepassing van koolstofvastlegging in de bodem, en een afname van CO2-uitstoot. Kijk voor het volledige rapport op www.paddenstoelenpact.nl 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA