Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 12 June 2016

Nieuwe CAO Open Teelten repareert Wet Werk en Zekerheid

NFO, LTO Nederland, KAVB en Anthos hebben met FNV en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over de CAO Open Teelten. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017. De nieuwe CAO geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de volgende sectoren: fruitteelt, akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, vollegrondstuinbouw en zomerbloementeelt.

De belangrijkste afspraak is dat er voor de Wet Werk en Zekerheid een uitzondering wordt gemaakt op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders. Daardoor kunnen tijdelijke oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract. Het wordt mogelijk om voor de in de CAO afgesproken seizoensgebonden functies om drie contracten in negen maanden af te sluiten. Daarna volstaat een onderbreking van 3 maanden zonder dat dit leidt tot een vast dienstverband. Deze afspraak sluit aan bij de bestaande praktijk. Zonder deze CAO afspraak leidden drie contracten in twee jaar tot een vast dienstverband. Een vast dienstverband kon alleen voorkomen worden door daarna het dienstverband 6 maanden te onderbreken. De bestaande "regeling voor de seizoenarbeider”, die nu in de CAO staat, wordt gewijzigd, waardoor deze flexibeler kan worden toegepast. Zo kan deze ook gecombineerd worden met de regeling piekarbeid.

In de CAO is een loonverhoging afgesproken van 2,75 procent: 1,5 procent per 1 juli 2016 en 1,25 procent per 1 januari 2017.
Vaste arbeid wordt gestimuleerd door de introductie van een nieuwe startschaal op WML-niveau voor eenvoudige functies (B-niveau). Partijen willen dat werknemers in de sector Open Teelten langer vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken. Daarover zijn protocolafspraken gemaakt die in de komende tijd uitgewerkt gaan worden. Voorts is via een protocolafspraak overeengekomen, dat partijen de komende maanden onderzoeken of de huidige arbeidstijdenregeling in de CAO vereenvoudigd kan worden. Er komt een regeling voor doorbetaling van het derde jaar WW door/voor werknemers. Tot slot zijn afspraken gemaakt rond het stimuleren van scholing van werknemers door middel van 150 opleidingsvouchers ad. € 1.500,-. Die kosten leiden overigens niet tot hogere premies voor de werkgevers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met NFO-voorzitter Michiel Gerritsen 06-12980647 of NFO-beleidsmedewerker Herman Bus 06-51178106.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA