Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 03 May 2018

Nieuw project droogtestress peer

Rien van der Maas, onderzoeker bij WUR-Open Teelten, verrichte al jaren onderzoek naar droogtestress bij appels. ‘Half mei start ook een onderzoek naar droogtestress bij peren, waarbij de vruchtgroei sterk afhankelijk is van het wateraanbod.’ Het onderzoeksproject werd mogelijk gemaakt door Fruitpact en de Topsector Tuinbouw.

‘Uit onderzoek naar appels en droogtestress op onder meer de Proeftuin Randwijk bleek dat de scheutgroei heel gevoelig is voor waterstress, maar de vruchtgroei nauwelijks. Uit dat onderzoek hebben we omslagpunten kunnen formuleren, bevindingen voor wat betreft de momenten van watergift die appeltelers in de praktijk kunnen gebruiken. Ook voor wat betreft peren willen we dat onderzoeken, omdat peer het belangrijkste fruitgewas is voor de fruitteelt. Omdat er steeds meer extreme fluctuaties zijn in droge periodes en periodes met veel neerslag, is het van belang goede kennis te hebben over watergift.’


De onderzoeker: ‘Dat peren gevoelig zijn voor waterstress wat betreft scheutgroei en vruchtgroei wisten we al uit de literatuur. Door droogte en onvoldoende watergift kunnen peren onvoldoende groot worden en niet de gewenst omvang krijgen van 65 tot 75 millimeter. Veel perentelers hebben waarschijnlijk niet eens in de gaten dat hun peren te klein blijven door een te droge ondergrond in de weken vóór de pluk. Evenmin moet de peer te groot worden, omdat die dan onvoldoende suikers bevat. In Engeland wordt bijvoorbeeld een minimum suikergehalte gehanteerd bij peren.’


‘Het onderzoek wordt uitgevoerd op een nieuw sleuventeelt-perceel. De conference-perenbomen krijgen in de sleuven van zo’n dertig centimeter breed en vijftig centimeter diep sneller te maken met droogtestress dan in de volle grond. Hierdoor kunnen we het onderzoek beter uitvoeren. Met zogeheten watermarkers kunnen we in de bodem de droogtestress meten. Op die manier kunnen we streefwaarden vaststellen, zodat je weet wanneer je meer water moet geven. In periodes met een groot wateraanbod wordt het overtollige water opgevangen, wat inzicht geeft in drainage en verdamping.’


‘Het onderzoek, dat vier jaar gaat lopen, werd mogelijk gemaakt door steun van de Topsector Tuinbouw en Fruitpact. We verrichten het in samenwerking met VGB watertechniek en Bodata, een bedrijf dat een automatisch watermarkersmeetstation ontwikkelde. De Den Ouden Groep heeft het substraat samengesteld. De eerste resultaten van het onderzoek naar droogtestress bij peren zullen op het einde van het tweede onderzoeksjaar bekend gemaakt worden. Langer onderzoek is wenselijk omdat je ook te maken hebt met overjarige effecten. De sleuventeelt is hier overigens onderzoeksfaciliteit, maar is ook bij een enkele pilot in de praktijk toegepast. Dat betreft een teler uit Cothen die last had van honingzwam in de bodem en het systeem gebruikt heeft om schone grond in de sleuven te brengen, waardoor de grond weer gezond werd. Momenteel planten we het perceel aan. Eind mei komt de stuurgroep van Fruitpact een kijkje nemen.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA