Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 16 October 2017

Nieuw bestemmingsplan buitengebied Tiel

Jan van Eck, fruitteler van appels en peren in Wadenoijen en bestuurslid LTO-afdeling Tiel, Buren en Neder-Betuwe met de portefeuille fruitteelt en ruimtelijke ordening, vindt een wijziging van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Tiel noodzakelijk. "Met name door de klimaatwijziging lopen fruittelers meer risico’s. Die moeten we in zien te dammen. Samen met Fruitpact en NFO maken fruittelers zich hard voor wijzigingen van het huidige bestemmingsplan.”

"In 2010 heeft Fruitpact een handreiking voor gemeenten geformuleerd voor regelgeving omtrent teeltondersteunende voorzieningen. Het gaat daarbij om hagelnetten voor hardfruit en regenkappen voor kersen. De gemeente Tiel heeft als enige fruitteeltgemeente die handreiking niet aangenomen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn sindsdien toegenomen, waardoor we grotere risico’s lopen. Zo hebben we vaker hagelbuien of enorme regenbuien. Je kunt je verzekeren tegen hagelschade, maar die verzekeringen worden steeds duurder. Dat vergroot de prijsdruk. Samen met andere telers uit de gemeente Tiel houd ik mijn hart vast als er een enorme bui aankomt, terwijl we geen hagelnetten of regenkappen mogen gebruiken. De teeltondersteunende voorzieningen lijken nu in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen te worden, maar volgens mij worden de regels daarvoor nog steeds niet juist geformuleerd. Er mag maximaal op twee hectare gebruik worden gemaakt van teeltondersteunende voorzieningen, grenzend aan een bouwblok en met vijftig meter afstand van de weg. De gemeente Tiel promoot de Fruitdelta Rivierenland, maar ze moeten er wel voor zorgen dat we straks nog fruittelers overhouden.”
"Ook voor wat betreft de bouwblokken zien we graag wijzigingen. De maximale grootte daarvoor is nu één hectare. Je mag naar anderhalf gaan als je kunt aantonen dat dat nodig is voor je bedrijf. Wij zien liever een standaard maximum grootte van anderhalve hectare. Vroeger hadden fruittelers veel minder grote percelen, maar fruittelers met bijvoorbeeld zestig hectare fruit kunnen voor wat betreft koelen, sorteren en verpakken niet toe met bebouwing van één hectare. Maar ook als je een winkel met streekproducten zou willen beginnen in je schuur heb je extra ruimte nodig. Samen met NFO en LTO zijn we bezig een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan te formuleren voor tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen en de grootte van de bouwblokken. ”
 Van Eck: "Volgens mij zijn er nog meer wijzigingen wenselijk, bijvoorbeeld voor spuitzones. Ik denk dat je die door het gebruik van driftarme doppen, minder vaak spuiten en door de hagen en het gebruik van netten en overkappingen die de drift binnen het perceel houden, zou kunnen terugbrengen van vijftig naar vijfentwintig meter vanaf de rand van het perceel. De tuinbouw verandert, ik vind dat we geen openluchtmuseum moeten maken van het buitengebied. De fruittelers in de gemeente Tiel moeten ook toekomstbestendig verder kunnen op een gelijk speelveld, zoals in de omliggende gemeenten.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA