« afbeelding 1 van 1 »
 
Saturday 18 February 2017

Milieukleur

Onder druk van milieuorganisaties hebben enkele supermarktketens afgelopen zomer aangekondigd hun schappen verder te willen verduurzamen. Zij kondigden aan bovenwettelijke eisen te gaan stellen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De NFO heeft daarop direct het standpunt ingenomen dat verduurzaming van het schap mogelijk is, maar niet over de rug van de Nederlandse fruittelers. Aanvullende eisen op het gebied van gewasbescherming moeten gepaard gaan met een passende waardering voor de fruitteler zoals: financiële compensatie voor de extra kosten en risico’s; specifieke positionering in het schap; verhoging van het aandeel Nederlands product in het schap; gelijke behandeling van importproduct. Verder heeft de NFO aangegeven bereid te zijn namens de sector met supermarktketens in overleg te gaan over de mogelijkheden van verduurzaming. Tot nu toe heeft alleen AH/DH het aangedurfd openlijk in gesprek te gaan met de sector en NFO. Deze supermarktketen heeft aangegeven in overleg met zijn telers, de NFO en deskundigen te streven naar een zorgvuldige uitfasering van de meest schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Zorgvuldig in de zin van haalbaar en betaalbaar en met oog voor de risico’s die uitfasering van middelen voor het totale systeem kan inhouden. Verder heeft AH/DH aangegeven dat de bovenwettelijke eisen ook zullen gelden voor importproduct.

Lees verder op:  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA