Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 04 December 2017

Met een positieve blik naar de toekomst

Dirk Jan van Lutterveld, fruitteler in Kesteren en plaatselijk bestuurslid van de  LTO-afdeling Buren, Tiel en Neder-Betuwe, is positief over de toekomst van de fruitteelt in het rivierengebied. "Bij het ontwikkelen en afstemmen van de drie speerpunten van de Regio Rivierenland, agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme, is het van belang dat we de agrarische sectoren in het rivierengebied behouden.”

"Voor de ontwikkeling van een regionale structuurvisie voor het rivierengebied zijn voor de agrarische sectoren twee bijeenkomsten geweest met zo’n zestig deelnemers, waaronder ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties en ambtenaren. Deze bijeenkomsten organiseert de Regio Rivierenland. Ik heb daarbij ingebracht dat ik vind dat de agrarische sectoren mede drager zijn van de overige speerpunten en dat je die sectoren daarom niet te veel beperkingen op moet leggen. We zijn bijvoorbeeld met name een fruitgebied en dat moet vooral zo blijven. Daarom vind ik dat fruittelers ruimte nodig hebben, dat kan zijn voor een bed and breakfast of een winkel, maar zeker ook voor teeltondersteunende voorzieningen. Daarnaast moeten we ons ervan bewust zijn dat verschillende fruittelers veel geïnvesteerd hebben in bebouwing waarin ook gesorteerd en verpakt wordt. Die extra bebouwing kun je niet zomaar afbreken en naar een industrieterrein overbrengen.”
"We denken vaak dat toeristen alleen geïnteresseerd zijn in het beeld van vroeger met hoogstamboomgaarden, maar ze zijn zeker ook geïnteresseerd in de fruitteelt van nu. We moeten de moderne fruitteelt niet willen verbergen. Wij vinden zo’n afwisseling van hoogstamfruit met laagstamfruit prima. Alleen zouden we wel graag zien dat er naast subsidie voor de aanplant van hoogstamfruit ook regelingen komen voor het onderhouden daarvan en het in ieder geval, zo mogelijk biologisch, bestrijden van ziekten en plagen die daarin op kunnen treden. We moeten geen extra haarden gaan creëren van ziekten en plagen en zo een duurzame professionele teelt in de weg gaan staan. Wij denken dat het heel positief is in een aantrekkelijk toeristisch gebied ook het waarom te kunnen vertellen van bijvoorbeeld hagel- of Suzukinetten. Een smakelijk en schoon product heeft nu eenmaal een andere aanpak nodig.”

"Op dit moment moeten fruittelers alle zeilen bijzetten ten opzichte van hun Oost-Europese collega’s, die onder meer te maken hebben met veel ruimere Maximum Residue Levels (MRLs) dan die Nederlandse telers hebben, terwijl dat fruit hier wel verkocht mag worden.  Nederlandse fruittelers produceren zo veel mogelijk op biologische basis. Alleen als het nodig is maken zij gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.”
"Gezamenlijk zullen we in overleg moeten blijven over wat de gevolgen zijn van verschillende ruimtelijke ideeën. Dat geeft een duurzame toekomst voor teelten en daarmee waarborgen we ons mooie afwisselende landschap in het rivierengebied. Samen zijn we al ver gekomen, en ik ben ervan overtuigd dat we daar als agrarische sector samen met bestuurders verder goed uit zullen komen.”

Het Fruitpact zet in op een duurzame toekomst voor het fruitcluster en heeft een tienpuntenplan opgesteld. Zie de bijlage. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA