Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 04 February 2016

Inspiratieboek Wegennet buitengebied overhandigd

Afgelopen donderdag heeft de heer Ronald van Meygaarden, wethouder gemeente Geldermalsen en bestuurlijk trekker van de opgave Ruimte in het kader van het Ambitiedocument voor de 3 regionale speerpunten, uit handen van Marc André de la Porte, voorzitter bestuur Fruitpact, het eerste exemplaar van het "Inspiratieboek wegennet buitengebied” ontvangen. Dit boek is een vervolg op het eerder uitgegeven "inspiratieboek landschappelijke inpassing” over de gewenste inrichting van het buitengebied waarbij gezocht wordt naar harmonie tussen moderne fruitteelt, recreatie & toerisme en logistiek.  Dit tweede inspiratieboek biedt bestuurders oplossingsrichtingen en bouwstenen voor het toenemende dilemma: " wat te doen met het wegennet in het buitengebied?”  Daarbij is gekeken naar alle vormen van vervoer over de weg, van grote vrachtauto’s tot fietsers. 

Beide inspiratieboeken zijn mede tot stand gekomen door het Fruitpact dat hoopt op deze manier de gemeenten in de Regio Rivierenland de mogelijkheid te bieden om een gelijk speelveld tussen gemeenten te creëren en samen met het fruitcluster te werken aan een visie voor een toekomstbesteding fruitig buitengebied in Rivierenland.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA