Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 09 April 2017

Het rivierengebied een beetje mooier maken

Marien Borgstein, coördinator en procesmanager agribusiness bij de Regio Rivierenland, begeleidt beleidsmatige processen rondom agribusiness in de regio. "Maar ik ben er ook om nieuwe projecten aan te zwengelen. Ondernemers van de pacten van Greenport Gelderland met goede innovatieve ideeën vanuit het Regionaal Investeringsfonds die in aanmerking willen komen voor cofinanciering kunnen bij mij terecht.”

"Ons streven is onder meer werken aan een fruitig buitengebied vanuit de vijf o’s. Fruitteelt als onderdeel van de tuinbouwsector blijft belangrijk in het rivierengebied vanwege het hoge economische rendement. Maar het is ook belangrijk dat de fruitteelt hier blijft, omdat die mede gezichtsbepalend is en voor toerisme en recreatie zorgt. Van belang daarbij is dat de tuinbouw zich ontwikkelt, dat ondernemers voor een goede prijs kunnen blijven produceren of innoveren en werken aan een hogere toegevoegde waarde.”
Het Ambitiedocument van de Regio Rivierenland, waarin de drie speerpunten, agribusiness, logistiek en economie en recreatie en toerisme geformuleerd zijn, heeft geresulteerd in een uitvoeringsprogramma. Met de recent opgerichte FruitDelta, waaronder ook het Regionaal Investeringsfonds valt, waarmee ondernemers voor cofinanciering in aanmerking kunnen komen, jaagt ontwikkelingen aan die binnen die ambitie passen. Twee keer per jaar, in april-mei en oktober-november kunnen aanvragen ingediend worden voor cofinanciering voor nieuwe projecten. Het gaat om twee keer driehonderdvijftigduizend euro aan cofinanciering voor innovatieve projecten. Van belang is dat die projecten aansluiten op de visie voor de regio die in het Ambitiedocument 2016 -2020 geformuleerd is. Eind juni is bekend welke ondernemers uit de eerste ronde in aanmerking komen voor de cofinanciering.” 
De primaire activiteiten binnen de regio nemen af, de secundaire activiteiten nemen toe. "Fruitmotor, een coöperatie die erop gericht is fruit te produceren zonder restafval, heeft bijvoorbeeld een goed initiatief opgezet met het produceren van cider van restfruit, de zogeheten Betuwse Krenkelaar. De hogere prijs die de fruitteler krijgt voor zijn restappels investeert hij of zij in duurzaamheid, waaronder ook in biodiversiteit. Het is slechts één van de voorbeeldprojecten die in aanmerking zouden kunnen komen voor het fonds.”
"Van belang is dat ondernemers die in aanmerking willen komen voor cofinanciering in kansen denken. Er moet sprake zijn van een sense of urgency voor het oplossen van problemen binnen de tuinbouw. Maar een project is ook van belang als dat werkgelegenheid oplevert voor mensen uit de regio. De projecten worden beoordeeld door een daartoe speciaal samengesteld Economic Board, maar mensen met ideeën nodig ik vooral uit, voordat ze een verzoek om financiering indienen, om contact met mij op te nemen, zodat we het plan op hoofdlijn samen door kunnen nemen. Uiteindelijk is het doel dat we met zijn allen het rivierengebied een beetje mooier maken.”

www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds/
www.fruitdelta.nl/economic-board/
Marien Borgstein, telefoon: 06 29513438 of borgstein@regiorivierenland.nl
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA