Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 28 April 2016

Heldere visie fruitteelt rivierengebied

Rien van Doorn, voorzitter van de raad van commissarissen van Fruitmasters en lid van de stuurgroep van Fruitpact, streeft naar een heldere, eenduidige visievorming omtrent fruitteelt in het rivierengebied. "Alleen als je met verschillende partijen om de tafel zit en elkaars belangen wilt begrijpen, kom je tot een eenduidige visie.”

"De markt voor houtig kleinfruit, steenfruit en zachtfruit neemt toe. Maar het rendement van telers van hardfruit staat onder druk, alhoewel zij ook kansen zien door nieuwe markten aan te boren in Azië en Zuid-Amerika. Naast een toename van nichemarkten, zoals voor kleinschalige teelten of biologische producten, vindt er binnen het hardfruit ook een schaalvergroting plaats die vraagt om een eensluidende visie van gemeenten over hoe fruitteelt in het rivierengebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Het aantal telers van hardfruit neemt af, het aantal hectare per teler neemt toe. Van oudsher is Nederland internationaal gezien al koploper op het gebied van innovatie binnen de fruitteelt. Samen met België zijn we bijvoorbeeld de enige landen die de conferencepeer wereldwijd afzetten. Die positie willen we behouden. Het is van belang dat gemeenten hun beleid op elkaar afstemmen, onder meer wat betreft de bereikbaarheid van bedrijven en de toekomstige functies van leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied.  Kavels van fruittelers die stoppen kunnen geschikt zijn voor de woningmarkt, maar ook voor gewenste niet-agrarische bedrijfsactiviteiten.”
Landschappelijk gezien verandert het beeld van de fruitteelt. "De teelt van kersen, aardbeien, frambozen en bessen, maar ook van hardfruit gebeurt steeds vaker overkapt, om hagelschade en ziektedruk te voorkomen. We verwachten daarbij dat we op de langere termijn kwalitatief betere en schonere producten kunnen telen. De uitbreiding van fruitbedrijven aan B-wegen of bij een bebouwde kom kan een probleem worden, omdat de infrastructuur daar niet op ingericht is. Daar moeten overheden en ondernemers samen oplossingen voor vinden.”
"De fruitteler heeft ontwikkelingskansen nodig, hij of zij dient rekening te houden met zijn of haar omgeving én het gebied moet aantrekkelijk blijven voor toeristen. Op dit moment hebben verschillende gemeenten in het gebied verschillende regels en plannen met betrekking tot fruitteelt. Die zouden eensluidend moeten zijn en over gemeentegrenzen heen moeten reiken. De enige wijze om tot een heldere visie te komen is door met elkaar om de tafel te gaan zitten. Als we in goede samenwerking naar elkaar luisteren, elkaars belangen zien, en ondernemen op verantwoorde wijze de ruimte geven, is een eenduidige visie mogelijk. Uiteindelijk komen we er samen sterker uit.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA