Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 19 May 2014

Greenport zaak van gewicht

Mooie naam: Greenport Gelderland. Het is de koepel over de vijf tuinbouwpacten in het rivierengebied. Maar wat kun je ermee? Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van Provincie Gelderland: "Je kunt er massa mee laten zien. Laten zien hoe belangrijk dit tuinbouwcluster is. Bij de universiteiten, in Den Haag op het ministerie, maar ook bij de EU en tegenover de andere Greenports.”

"Wat nu Greenport Gelderland heet, is begonnen als Betuwse Bloem. Er zijn weliswaar vijf pacten, maar het provinciebestuur zag al vroeg dat er overlappingen zijn. Elke sector denkt na over of biedt opleidingen, ondernemers zitten allemaal met vragen over het werven van mensen. Tegelijk werd het aantal afnemers ook kleiner, of liever gezegd, de supermarktorganisaties gingen in fruit en groenten meer bepalen in de prijsvorming. Alle ondernemers, of het nu fruittelers zijn, bloemkwekers of laanboomkwekers, worstelen met dezelfde vragen over afzet. Voeg daarbij nog het wegvallen van het Productschap Tuinbouw en je kon er zeker van zijn dat de samenhang in productgroepen zou wegvallen. De pacten die met steun van gemeenten, bedrijven en provincie aan de slag gingen, zorgden er echter voor dat er in elk geval regionaal samenhang in de productgroepen bleef. De koepel Betuwse Bloem, sinds kort Greenport Gelderland, vormt zo een stevig totaal waar niemand omheen kan. Ikzelf kan de Greenport Gelderland gebruiken in gesprekken binnen het college van gedeputeerde Staten, en in gesprekken met Provinciale Staten. Wanneer je deze samenhang, deze massa aan bedrijven in economische zin kunt aantonen, maakt dat indruk. Samen met het bestuur van de Greenport werk ik zo ook aan de onderlinge verhoudingen tussen productgroepen. Ze kennen elkaar hierdoor steeds beter. En wat ook belangrijk is: twee keer hetzelfde doen door overlappingen van projecten wordt voorkomen.”


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA