Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 12 March 2018

Gezond en veilig fruit

Nicolette Quaedvlieg, beleidsmedewerker voedselveiligheid en -kwaliteit van het GroentenFruit Huis vraagt zich af wat je als fruitsector kunt leren van de Fipronilaffaire."Zorg dragen voor voedselveiligheid blijft vooral een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zeker als er plotseling wondermiddelen zijn moet de sector alert zijn.”

 

"Het ambitieplan van LTO is om in 2030 residu- en emissievrij te telen, maar als fruitsector kun je nietineens alle gewasbeschermingsmiddelen weglaten. Het behoud van vertrouwen in voedsel en voedselproductie door consumenten is cruciaal.Vorig jaar was bijvoorbeeld in het nieuws dat aardbeien uit de supermarkt zes keer zoveel schadelijke stoffen bevatten in vergelijking met ander fruit. Een toxicoloog nuanceerde dat bericht, hij vond dat er niet meteen reden tot zorg was voor een cumulatief effect (cocktaileffect) als het niet gaat om stoffen met dezelfde werking, maar het onderzoek daarnaar gaat nog veel te langzaam menen sommige NGO’s. Het is jammer dat ‘gif en aardbeien’ termen zijn die blijven hangen, terwijl er juist grote stappen zijn gezet met geïntegreerde gewasbescherming voor een goede plantgezondheid. Ondanks de inzet van minder gewasbeschermingsmiddelen en vanuit het oogpunt van voedselveiligheid enorm goede resultaten met nauwelijks MRL-overschrijdingen, lukt het niet het vertrouwen van de consument te winnen. Het eten van voldoende fruit en daarvan genieten is juist belangrijk voor de gezondheid.”

"Voedingsveiligheid is een gevoelig issue, waarbij we als kernteam risico- en crisismanagement voedingstuinbouw, dat bestaat uit verschillende brancheorganisaties, waaronder ook het GroentenFruit Huis, actief optreden. We registreren meldingen, verifiëren die, bepalen een strategie en stemmen die met acties af binnen het kernteam. Het is belangrijk om eerlijk en open te zijn over voedselveiligheiden indien noodzakelijk wordt een gezamenlijk statement opgesteld. We werken samen binnen de keten.”

"Doel is om de veiligheidscultuur te verbeteren bij bedrijven in de keten. Daartoe zetten we onder meer informatiemiddelen in om voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen en beheersen (https://www.tuinbouwalert.nl/toolbox/). Dat doen we zowel preventief als proactief.Vanuit voedselveiligheid is steeds meer aandacht voor microbiologie op fruit. Als er iets op ons pad komt, zoals een bacterie of virus in of op fruit, bekijken we wat een mogelijke bron is en of bedrijven daar iets aan moeten doen, bijvoorbeeld het aanpassen van hun hygiëne-protocol. We winnen ook onafhankelijk advies in voor wat betreft microbiologie op fruit. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we nog meer maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat het norovirus op of in zachtfruit voor kan komen. Of hoe je het risico van de Listeria monocytogenes, die sporadisch voorkomt bij hardfruit, verder kunt reduceren. Bedrijven werken er hard aan om voedsel zo veilig mogelijk te produceren, maar dat vraagt continue aandacht.Bijvoorbeeld: wélk water wordt gebruikt bij het verdunnen van gewasbeschermingsmiddelen en het sorteren?Wij durven met zekerheid te stellen dat het eten van voldoende groenten en fruit, bijdraagt aan jaren langer leven, zoals ook het RIVM heeft berekend.Feit is dat voedselveiligheid vooral een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft en dat we naar verbetering moeten streven. Alert blijven en een open communicatie vormen een belangrijke pijler van veiligheidscultuur.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA