Nieuwsoverzicht
 
Monday 06 December 2021 Water voor fruitteelt
Monday 06 December 2021 Onderzoek beter bewaren peren
Monday 06 December 2021 Eerste boom Langste Boomgaard geplant
Monday 11 October 2021 Kerstenteelt blijft uitdaging
Monday 11 October 2021 Bouw Fruit Tech Campus van start
« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 05 October 2018

Gedeputeerde Drenth op bezoek bij Greenport Gelderland

Op vrijdag 24 augustus heeft de nieuwe gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland een bezoek gebracht aan Greenport Gelderland. In het gezelschap van enkele collega’s van de provincie, ondernemers en (loco-)burgemeesters en wethouders van Regio Rivierenland maakte hij kennis met onze succesvolle laanboom-, fruit-, paddenstoelenteelt en glastuinbouw. 

Tuinbouwpacten
Gedeputeerde Drenth is sinds 30 mei 2018 verantwoordelijk voor onder andere vitaal platteland (natuur, landbouw). De Rivierenlandse tuinbouwpacten hebben dus zijn aandacht. De bedrijven die hij en zijn gezelschap bezochten, maken onderdeel uit van de tuinbouwpacten van Greenport Gelderland, die de toer organiseerde: het Laanboompact, het Fruitpact, het Paddenstoelenpact, en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen. De pacten werden voorgesteld door bedrijfsbezoeken aan verschillende tuinbouwbedrijven in de regio.

Samen de tuinbouwsector toekomstbestendig maken
Tijdens de bedrijfsbezoeken wisselden de bezoekers volop met elkaar van gedachten over de tuinbouwactiviteiten in FruitDelta Rivierenland. Gedeputeerde Drenth: "Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en pro-activiteit van de sector. Met deze houding werkt de sector aan zijn toekomstbestendigheid. De provincie reikt de hand om hier samen verder over na te denken. Wel vind ik agrariërs in Gelderland te bescheiden. Omdat Rivierenland een belangrijk tuinbouwgebied is, roepen wij als provincie de tuinbouwsector op om die bescheidenheid achter zich te laten.” 

Onderwerpen aan het licht
Tijdens de bedrijfsbezoeken bespraken de gedeputeerde, de bestuurders en ondernemers een breed pallet aan onderwerpen: duurzaamheid (energie), beschikbaarheid en huisvesting van arbeidskrachten, beschikbaarheid van grondareaal en hoe dit via een grondbank georganiseerd kan worden, bedrijfsverplaatsing glastuinbouw, collectief CO2-netwerk en het organiseren van een level playing field binnen FruitDelta Rivierenland. Deze onderwerpen hebben raakvlakken met de Versnellingsagenda Duurzaam Doen en de Agenda 2020 van Greenport Gelderland en het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma van FruitDelta Rivierenland. 

Sterke tuinbouwbedrijven
Gedeputeerde Drenth werd door het Laanboompact ontvangen op het bedrijf van Wim Crum. Vertegenwoordigers van Regio Rivierenland en TCO waren ook aanwezig. Vervolgens werd ook het bedrijf van de gebr. Verwoert bezocht. Dit bedrijf is een klinkend voorbeeld van wat laanboombedrijven kunnen doen om leidend te blijven binnen Europa. Het is de sectorambitie om in 2030 Europees marktleider te zijn. Het Fruitpact werd goed vertegenwoordigd door het fruitbedrijf Bloeiend Merm in Dreumel. Dat deed ook Jarno Goesten Champignons uit Ammerzoden, één van de bezochte bedrijven. Dit bedrijf liet zien hoog in te zetten op innovatie. Mans Allure Gerbera in Brakel toonde waar de Rivierenlandse glastuinbouw sterk in is. Dit bedrijf kweekt mini-Gerbera’s en liet zien hoe de Bommelerwaard zich met diverse projecten op het gebied voortdurend ontwikkelt. Bijzonder is de wens voor een collectief CO2-netwerk, wat ondernemers in het gebied de mogelijkheid moet bieden om van het gas af te gaan.

Vervolg
Eind september wordt een vervolgoverleg gepland tussen Greenport Gelderland en de provincie om met elkaar de besproken onderwerpen uit te diepen. Dit overleg wordt georganiseerd rondom de thema’s energie/duurzaamheid en collectief CO2-netwerk. Verder heeft regiovoorzitter Hans Beenakker de gedeputeerde uitgenodigd voor een verdere kennismaking met de tien burgemeesters in Rivierenland.

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA