« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 30 June 2017

Geïntegreerde aanpak zwartvruchtrot in Gelderland

Sinds dit voorjaar loopt een nieuw project naar het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak van zwartvruchtrot bij Gelderse perentelers. Henny Balkhoven, adviseur bij Fruitconsult en begeleider van het project: "Met dit project willen we onderzoeken hoe perentelers zwartvruchtrot gerichter en efficiënter kunnen bestrijden met fungiciden en het effect van niet-chemische groene maatregelen bepalen. Fruitpact maakt dit onderzoek mede mogelijk.”

"Zwartvruchtrot, die veroorzaakt wordt door de schimmel Stemphylium vesicarium, is een ziekte die sinds begin jaren negentig in Nederland en België voorkomt, en daarvoor bekend was als een belangrijke ziekte op peer in de Zuid-Europese landen. Met name de conferencepeer, hét hoofdras in Nederland en België, is erg gevoelig. Bijna alle perentelers in Gelderland kennen zwartvruchtrot. Meestal blijft de aantasting beperkt tot een enkele peer, maar bij een klein deel van de telers kan de aantasting oplopen tot meer dan vijftig procent. Het feit dat er nog geen betrouwbare methode bestaat die kan voorspellen of zwartvruchtrot wel of niet voorkomt, maakt dat er na de bloei vanuit vrees voor grote aantasting met veel verschillende fungiciden wordt gespoten. Het bestrijdingsresultaat van deze zware schema’s ligt meestal niet hoger dan zeventig tot tachtig procent.”
"Het is daarnaast belastend voor het milieu, duur voor de teler en de middelen geven ook aantoonbaar residu op geoogste peren. De retail stelt juist weer meer eisen aan het maximum aantal residuen, waardoor het lastig is de verschillende fungiciden af te wisselen. Ook de vele wettelijke beperkingen en randvoorwaarden in de toepassing van de beschikbare fungiciden maken de puzzel niet eenvoudiger. Vanuit NFO en de stuurgroep van Fruitpact kwam daarom naar voren dat het noodzakelijk is om ook in Gelderland verder praktijkonderzoek te verrichten naar zwartvruchtrot. Dat doen we in samenwerking met een werkgroep van perentelers.” 
De adviseur: "We willen het frequente gebruik van chemische fungiciden tegen zwartvruchtrot terugdringen tot een beperkt aantal goed getimede bespuitingen. Dat is minder belastend voor het milieu, goed voor de portemonnee van de telers en geeft minder residuen. Omdat zwartvruchtrot niet voorkomt bij biologische perentelers, is één van de hypotheses dat je met chemie het bodemleven verstoort ten faveure van Stemphylium. Daarom wordt in dit project het effect van mechanische onkruidbestrijding en een bodembehandeling met Trichoderma, een schimmel die concurreert met Stemphylium, getoetst. Uit Italiaans onderzoek blijkt dat deze schimmel effectief kan zijn.”
"Bij het onderzoek dat twee jaar zal lopen, onderzoeken we de geïntegreerde aanpak op een demoperceel van een perenteler in Dreumel. De boomgaard is in meerdere vakken verdeeld, zodat we verschillende oplossingen kunnen combineren. Voor de gerichte bespuitingen maken we gebruik van RIMpro Stemphylium, een simulatiemodel dat ontwikkeld is door Marc Trapman. Vorig jaar is dit model voor het eerst toegepast en bleek dat met een derde van de bespuitingen die in een praktijkschema werden gespoten bijna hetzelfde resultaat werd bereikt. Daarnaast onderzoeken we ook het effect van mechanische onkruidbestrijding en de inzet van de schimmel Trichoderma. Doel is vooral om meer kennis te verwerven, zodat we met sanitatie, minder chemie en meer groene methoden en middelen bijdragen aan een gezondere fruitteelt.”

Bent u als Gelderse perenteler geïnteresseerd om deel te nemen in de werkgroep die onderzoek doet naar de geïntegreerde aanpak van zwartvruchtrot, neem dan contact op met Henny Balkhoven van Fruitconsult: 06 13449229. De werkgroep komt dit en volgend jaar drie keer samen. Beide zomers is er ook een excursie naar de boomgaard waar het onderzoek loopt. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA