Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Sunday 03 May 2020

Fruitteelt hoort gewoon bij dit gebied

Karl Maier, sinds februari wethouder van onder meer agrarische zaken in de gemeente Buren en namens die gemeente actief in het Fruitpact en de Fruitdelta Rivierenland, ziet de fruitteelt als heel belangrijke sector in de gemeente Buren. ‘Fruitpact draagt met haar synergetische werking bij aan de ontwikkeling van de fruitsector.’

Maier, voormalig ondernemer en steeds betrokken geweest bij ondernemersverenigingen in de gemeente Buren: ‘De branche is me niet vreemd. Vanuit ondernemersverenigingen kende ik al veel fruittelers. De sector is ook van groot belang voor de gemeente en de Fruitdelta Rivierenland, evenals de twee andere speerpunten van de Regio Rivierenland, recreatie & toerisme en economie & logistiek. Ik vind het heel interessant om te zien hoe de fruitteelt zich ontwikkelt, maar ook om ons binnen het Fruitpact erover te buigen hoe die er over tien jaar uit kan gaan zien. Het gaat om grondgebonden bedrijven die van oorsprong beslag leggen op veel grond. De ontwikkeling van enkel fruitteelt naar ook teeltgerelateerde activiteiten als sorteren, verpakken en distribueren is al langere tijd gaande. Die verandering vormt een uitdaging voor onze gemeente. Met name het dorp Ingen heeft fruitteeltbedrijven die zich naast fruitteelt ook richten op grootschalige sortering, koeling en distributie. Fruittelers en bewoners gaan in onze gemeente goed samen. Bewoners zijn zich ervan bewust dat fruitteeltbedrijven veel werkgelegenheid bieden en zorgen voor de leefbaarheid in het gebied. Expansie van die bedrijven hoort daarbij.’
‘De fruitteelt heeft ook een belangrijk landschappelijk aspect en daarmee een grote aantrekkingskracht op toerisme en recreatie, met name tijdens de bloesem- en pluktijd. Sommige fruittelers in onze gemeente ontvangen bezoekers ook op hun bedrijf en er zijn zelfs enkele educatieve fruitcentra.’ 
Uitdaging voor de fruitteelt van de toekomst zit volgens Maier vooral in nog duurzamer telen. ‘Omgeving en milieu worden steeds belangrijker items. En milieubewuster telen zie je toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van precisietuinbouw met behulp van drones, waardoor je gewasbeschermingsmiddelen sterk kunt reduceren. Misschien kunnen telers in boomgaarden, met zonnepanelen op hun kappen, zelf ook energie gaan opwekken. Wat betreft de waterhuishouding is er op dit moment, en onder normale omstandigheden, in Buren nog geen probleem, zoals dat wel het geval is in Brabant, Limburg en de Achterhoek. Maar we dienen wel te anticiperen op klimaatwijziging.’
‘Fruitpact draagt met haar projecten, waarin overheid, ondernemers en onderzoekers van Wageningen University & Research samenwerken, bij aan ontwikkelingen binnen de fruitteelt. Het Fruitpact zorgt voor synergie, waardoor je eerder tot innovatieve ideeën komt. Duurzaamheid is een enorme opgave voor de fruitteelt, naast een nog betere productie en grotere efficiëntie. Ik vind het interessant om via het Fruitpact betrokken te zijn bij die projecten en ontwikkelingen. Als bestuurders kunnen we die communiceren en implementeren. Als wethouder hoop ik nog meer Burense fruittelers warm te maken voor het Fruitpact en te kunnen betrekken bij deze projecten.’ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA