Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 19 July 2016

Fruitsector overschreidt waternorm nauwelijks

De fruitteelt is, in vergelijking met de akkerbouw, boomteelt en glastuinbouw, de schoonste teelt in het gebied van Waterschap Rivierenlanden. Het oppervlaktewater in fruitteeltgebieden bevatte de afgelopen drie jaar het minst aantal normoverschrijdingen ten opzichte van de andere landbouwsectoren.

In 2013 heeft het waterschap een agrarisch meetnet uitgezet met 16 meetpunten, waarop 6 keer per jaar bemonsterd wordt. Om te bepalen of en welke stoffen bij binnenkomst voorkomen, wordt op 3 inlaatpunten bemonsterd. Het water wordt geanalyseerd op 147 gewasbeschermingsmiddelen. Uit de metingen bleek dat in 2015 meer dan 85 procent van de watermonsters voldeed aan waterkwaliteitsnormen. In totaal zijn in 2015 73 van de 147 stoffen aangetroffen, waarvan 16 normoverschrijdend. De meeste normoverschrijdingen zijn aangetroffen in de glastuinbouw (26). In de akkerbouw en boomteelt werden in beide gevallen 6 normoverschrijdingen gemeten en in de fruitsector 3.
Het aantal normoverschrijdingen lag in 2015 (40) iets hoger dan in 2014 (37), maar lager dan 2013 (51). In de fruitsector werden in 2013 geen normoverschrijdingen aangetroffen en in 2014 slechts 1. Het streven is om het aantal normoverschrijdingen, ten opzichte van 2013, te verminderen met 50 procent in 2018 en een daling van 90 procent gerealiseerd te hebben in 2023.

Foto: 
Loco-dijkgraaf Mathieu Gremmen (rechts) overhandig het rapport ‘Gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater, aan NFO-kringvoorzitter Marc André de la Porte

Bron: Waterschap Rivierenland


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA