« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 01 September 2014

Fruitpact voedingsbodem ontwikkeling

Kees Pieters (50) is vanuit de provincie sinds 2007 als programmamanager Betuwse Bloem betrokken bij het Fruitpact. Maar hij heeft afscheid genomen van de Stuurgroep: binnen het programma Topsectoren van Provincie Gelderland is hij voortaan projectleider Food en Innovatie. "De absolute winst van het werk van de pacten onder Greenport Gelderland de afgelopen jaren is de goede voedingsbodem die is ontstaan om de tuinbouwsectoren verder te helpen."

"Het Fruitpact maakt onderdeel uit van het programma Betuwse Bloem 'nu Greenport Gelderland', dat het verbeteren van de publiek-private samenwerking in de tuinbouwketen ten doel had. Er is een regionaal netwerk ontstaan van ondernemers, brancheorganisaties, zoals NFO, de banken, de gemeenten, Kamer van Koophandel, provincie, Wageningen UR en onderwijsinstellingen. Een samenhang die de productketen zelf niet kende voordat het Fruitpact werd opgericht. Er waren wel bilaterale gesprekken, maar er was geen gezamenlijke lijn. Nu kun je dankzij het Fruitpact makkelijk vraagstukken bespreken. Iedereen ziet in dat er vaak gezamenlijke belangen zijn. Of het nu gaat om duurzaamheid door mee te helpen aan de ontwikkeling van een nieuwe boomgaardspuit van KWH of het creëren van ontwikkelingsruimte door een inbreng namens de tuinbouw in de nieuwe Omgevingsvisie van Provincie Gelderland. Het is absolute winst dat deze voedingsbodem is ontstaan. En met het wegvallen van het Productschap Tuinbouw is regionale samenwerking noodzakelijker dan ooit. Het meest indrukwekkende aan de ontwikkeling van Greenport Gelderland vind ik, dat het inmiddels niet meer dan logisch is dat bestuurders, gemeenten en de keten zelf zich hard maken voor de tuinbouw. Het belang van de sector voor de regio wordt nu breed erkend. Op basis daarvan worden plannen gemaakt en uitgevoerd om de sector te versterken. Ieder op zich redt het niet, dat besef is er. Maar ook het beeld van de tuinbouw bij Provinciale Staten is erdoor verbeterd: mede door de inspanningen van ondernemers en geboekte 
resultaten heeft de keten een goede naam. In mijn nieuwe functie is innovatie op gebied van food die leidt tot nieuwe business de kern. Greenport Gelderland werkt daar ook aan. Daarom zie ik het in mijn nieuwe functie als mooie taak het palet aan instrumenten dat er voor het midden- en kleinbedrijf ligt, beter bekend te maken bij de tuinbouwsector. Van vouchers tot de diensten van Food Valley, ze verdienen meer bekendheid. Ik heb misschien wel intensiever contact met de pacten dan ooit."


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA